Po jejím dokončení bude jednou tak velká a poskytne žákům a učitelům nejmodernější učebny, laboratoř i dílnu. Celý projekt spolkne zhruba 40 milionů korun, z nichž většinu pošle Evropská unie. Podíl obce je 10 procent, mírně ho mohou zvýšit ještě některé neuznatelné výdaje.

„Stavba probíhá podle plánu. Do počátku školního roku potřebujeme udělat vše nutné, aby se v dosavadní části školy mohlo učit,“ uvedl starosta obce Jiří Löffelmann (Starostové pro Liberecký kraj). „Vybavení nových učeben budeme teprve soutěžit,“ dodal.

Podle starosty by celá akce měla skončit do 1. dubna 2020. Na rozšíření své školy se obec chystala poměrně dlouhou dobu. Löffelmann měl podle svých slov první nápady na vylepšení školy už před deseti roky. „Původně jsme měli snahu soustředit celou školu včetně jídelny do jedné budovy, z nynějších čtyř objektů. Bylo by to pro nás i provozně jednodušší, studii jsme měli hotovou, ale na takový rozsah se nám nepodařilo zajistit peníze,“ řekl starosta. „Následně jsme projekt zredukovali a požádali o podporu z IROP, kde jsme ale od zřizování standardních tříd museli ustoupit,“ přiblížil.

I když škola nedostane více obyčejných tříd, přístavbou získá speciální učebny na cizí jazyky, dílnu na výuku řemeslných dovedností žáků a další vylepšení. Součástí nynější stavby jsou bezbariérové vstupy, šatny a sociální zázemí, kabinety.

„Cílem projektu je přístavba pěti odborných učeben, které musí zůstat odbornými učebnami,“ potvrdila ředitelka základní a mateřské školy Michaela Ladýřová.

Jak upřesnila, konkrétně zde po dostavbě vznikne jazyková učebna, učebna matematiky, fyziky a zeměpisu, dále učebna přírodopisu a chemie včetně chemické laboratoře i už zmíněná dílna. „Žáci tak budou mít podmínky ke zlepšení svých technických a řemeslných dovedností,“ podotkla Ladýřová.

Skalická základní škola doposud disponuje jen kmenovými třídami se základním vybavením a pomůckami. Dostavovaný objekt druhého stupně měl jen pět tříd, kde ve dvou byly interaktivní tabule, v ostatních dataprojektory. „Je zde počítačová třída, jako jediná odborná učebna. Učitelé si vše do třídy nosí,“ upřesnila ředitelka Ladýřová. S kolegy se proto těší na zásadní vylepšení vybavení, které jim projekt přinese.

„Vybavení je tam v hodnotě přes tři miliony korun. Samé úžasné pomůcky, třeba mikroskopy, počítače, o IT tabulích ani nemluvím,“ poznamenala Ladýřová. Současně vznikne i nový vstup pro žáky, nové šatny a sociální zařízení, výtah, bezdrátové spojení všech místností přes datový server.

Podmínkou projektu bylo po dobu pěti let nabízet učebny i jiným školám. „Tak máme dohodu s Arnultovicemi a Okrouhlou. Nové učebny budou moci využívat i žáci z prvního stupně,“ doplnil starosta Löffelmann.

Školní budova pro druhý stupeň stojí uprostřed obce, vedle restaurace U Slunce, pochází z konce 19. století. Přestavována byla v 70. letech 20. století, v roce 2002 ji obec nechala zateplit a vyměnit okna. První stupeň se nachází v jiné ulici, u tělocvičny. Samostatně je i mateřská škola, kde jsou dvě třídy předškoláků a školní kuchyň. Základní školu ve Skalici navštěvuje 145 žáků, kterým se věnuje 12 učitelů a čtyři asistentky pedagoga.

Před řadou let svedla obec úspěšný zápas o udržení své školy s ministerstvem školství, které tehdy nebylo existenci vesnických škol nakloněno. Obhájila si školu i u soudu. „Od boje s ministryní Buzkovou je škola naší prioritou,“ připomněl starosta Jiří Löffelmann.