Ve středu 24. června, slavnostním přestřižením pásky a pozváním všech zájemců do nových tříd završila obec projekt přístavby a modernizace své školy.

„V přístavbě vznikly nové moderní odborné učebny, odborné kabinety, šatny a veškerá sociální zařízení a ostatní zázemí včetně výtahu,“ představil úspěšně zvládnutou investici starosta obce Jiří Löffelmann. Podmínkou projektu bylo po dobu pěti let nabízet učebny i jiným školám. Tak máme dohodu s Arnultovicemi a Okrouhlou. „Nové učebny budou moci využívat i žáci z prvního stupně,“ doplnil starosta.

Po dostavbě vznikla konkrétně jazyková učebna, učebna matematiky, fyziky a zeměpisu, dále učebna přírodopisu a chemie včetně chemické laboratoře i dílna. „Žáci tak budou mít podmínky k zlepšení svých technických a řemeslných dovedností,“ uvedla ředitelka základní a mateřské školy Michaela Ladýřová.

Jak upřesnila, jen vybavení učeben přišlo na více než tři miliony korun. „Máme tady teď samé úžasné pomůcky, o IT tabulích ani nemluvím, ale třeba mikroskopy přes počítač a další,“ řekla Ladýřová.

Celkově obnova s přístavbou stála 44 miliónů korun, z toho 33 miliónů korun poskytl Integrovaný regionální operační program. Stavba byla zahájena v květnu 2019 a ukončena 31. 3. 2020. Zakázku na stavební práce prováděla firma MISTAV-CL z České Lípy.