Od 1. června ji provádějí zaměstnanci firmy Gedos, která vyhrála soutěž na veřejnou zakázku v hodnotě 3 milionů 704 tisíce korun. Dodávka a montáž oken vycházejí na 703 tisíce korun a pro investora je zajišťuje Truhlářství Hypš z České Kamenice. Město Nový Bor získalo na rekonstrukci této školky příslib dotace ze státního rozpočtu ve výši 2,5 milionů korun a zbývající sumu musí uhradit z vlastního rozpočtu.

MŠ Srdíčko využívá pro své potřeby dva objekty propojené krčkem, a to památkově chráněný dům č. p. 176 a dům č. p. 144. „Už je dokončená kompletní demolice spojovacího krčku a zedníci betonují základy pro nový.

V objektu č. p. 144 jsou hotové hrubé instalace elektro, zdravotechniky a byly zahájeny práce na montáži ústředního topení. Kromě toho probíhají zednické úpravy vyzdívek a řemeslníci opravují omítky,“ vypočítává Milan Geby, referent z odboru rozvoje města. Součástí dílčí rekonstrukce je také obnova sociálního zázemí ve druhém nadzemním podlaží objektu č. p. 144.

Od změn očekávají úspory

Demontáž původních oken a montáž oken nových v objektu č. p. 176 mohla být zahájena až 30. června, poněvadž předškolní zařízení bylo v provozu do 26. června. Projekt na rekonstrukci mateřské školy Srdíčko zpracovala firma M – Projekce Děčín.

Probíhající rekonstrukce je celkově zaměřena na energetická úsporná opatření, poněvadž v objektech docházelo k velkým tepelným ztrátám. Zrekonstruovaná musí být i stará nevyhovující kotelna. „Kontrolní dny probíhají na stavbě každých čtrnáct dnů. Prozatím vše nasvědčuje tomu, že městu Nový Bor bude zrekonstruovaná MŠ Srdíčko předaná v polovině srpna,“ předpokládá Milan Geby.