Desítky hasičů, policistů a zdravotníků se zapojily do prověřovacího cvičení v Mimoni. Prověřit jejich připravenost měla mimořádná událost s velkým počtem raněných a obětí. Námětem cvičení proto bylo zřícení stropu tělocvičny mimoňského gymnázia.

„Krajské prověřovací cvičení se provádí jedenkrát v kalendářním roce. Termín a námět cvičení nejsou jednotlivým složkám, vyjma úzkého okruhu organizátorů, dopředu známy a je při něm postupováno jako u skutečného zásahu,“ říká Radek Vojík z Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

Situace na místě byla připravena tak, aby co nejvíce napodobovala skutečné podmínky, jako například odborně namaskovaní figuranti nebo zakouření prostoru diskotékovým dýmem.

Pracovníci Českého červeného kříže velmi realisticky namaskovali asi padesátku studentů, kteří představovaly zraněné, a to od osob s drobnými oděrkami až po zemřelé, papírové krabice nahradily zřícené stavební konstrukce a prach ze sutin nahradil diskotékový dým.

Cvičení se zúčastnily jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů dle poplachového plánu pro město Mimoň s dvanácti cisternovými automobilovými stříkačkami, dvěma dopravními automobily a nosičem kontejnerů se štábním kontejnerem ze stanice Liberec. Povolán byl i psovod se záchranářským psem speciálně vycvičeným pro vyhledávání osob v sutinách. Policie České republiky na místo vyslala 18 příslušníků a šest hlídkových vozů.

Jednatřicet pracovníků Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje se na místo dostavilo s dvanácti sanitními vozidly a vozidlem hromadných neštěstí. Povolán byl i vrtulník, který však vzhledem k husté mlze nezasahoval a vrátil se zpět na letiště do Liberce.

Cvičení bylo zahájeno v 10:05 hodin a „mimořádná událost“ byla zlikvidována ve 12:14 hodin. „Souhrnné vyhodnocení cvičení bude zpracováno na základě dílčích vyhodnocení rozhodčích z jednotlivých složek IZS a bude projednáno v bezpečnostní radě Libereckého kraje,“ dodal Radek Vojík.