„Kvůli nepříznivým spádům, kdy ryby zůstávají v rybničních stokách, nepůjde o klasický výlov. Bude to spíše hon na ryby," říká Libor Pitro, jednatel rybářství Doksy. „Není možné určit, že výlov začne a skončí v určitou hodinu."

Samotný výlov ale bude doprovázet malá doprovodná akce, kterou pořádá obecně prospěšná společnost Máchovo jezero a město Doksy a která začne již v ranních hodinách za výpustí Máchova jezera v odpadním korytu u restaurace Sklípek ve Starých Splavech. „Pro návštěvníky tu bude připravený prodej živých ryb z produkce Rybářství Doksy," upřesňuje Eva Burešová, starostka Doks a místopředsedkyně správní rady obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero.

Ryby, které budou na prodej, ale nebudou ty z Máchova jezera, ale již dříve slovené na jiných místech, kde hospodaří dokské rybářství.

Velká sláva nebude až tak velká

„Prodej ryb z výlovu Máchova jezera není možný nejen proto, že není vůbec dopředu jasné, kdy se podaří ryby splavit, ale také se může stát, že se podaří slovit jen ryby, o které by nebyl zájem a hlavně zdravé ryby se budou vracet zpátky do jezera," doplnila také Lenka Proboštová, koordinátorka OPS Máchovo jezero.

„Původně jsme společně s městem zamýšleli, že by výlov doprovázela tradiční velká sláva, jaká výlovy doprovází, ale s ohledem na tyto zvláštnosti výlovu jsme naše plány lehce korigovali," objasnila Proboštová. I tak podle ní bude na místě kromě prodeje ryb i třeba stánek s občerstvením.

Ve Splavech budují „falešnou" hráz

Máchovo jezero se vypouští hlavně kvůli kompletní opravě hráze ve Starých Splavech. Modernizace výpustního zařízení, které je v havarijním stavu, si vyžádá 27,6 milionu korun. Výpusť se naposledy opravovala v roce 1972. Bude nová jak po stavební, tak i technologické stránce a snadnější tak bude manipulace s jezerem.

Ve Splavech už se kvůli rekonstrukci výpustního zařízení hodně bouralo a nyní se buduje provizorní hráz, aby dělníci mohli pracovat i během napouštění jezera.

Zajímavosti od vody

• za normálního stavu jerozloha Máchova jezerazhruba 310 hektarů, jde o největší rybník v severních Čechách

• jezero je průtočné a napájí ho Robečský a Břehyňský potok. Přítoky z Robečského potoka ovlivňuje stav na Čepelském a Poselském rybníce. Na přítok z Břehyňského potok má vliv Břehyňský rybník

• největší šířka jezera je 1,6 km, největší délka 3 kilometry

• za normálního stavu jezero zadržuje 6,6 milionů kubíků vody

•aby se pokud možno co nejdříve po vypuštění jezera začalo s jeho napouštěním není důležité jen kvůli turistické sezóně, ale také proto, aby nevznikly škody v národní přírodní rezervaci Swampv zátoce jezera