Postavili ho nadšenci ze spolku Järgen family. Tvoří ho 3 800 lahví od piva a je zapsaný v České databance rekordů. Lahve spolku půjčuje Plzeňský prazdroj. Nasvícený bude k vidění po celý advent až do Tří králů. Původní doprovodný program a zabijačkové hody organizátoři zrušili z důvodu zhoršující se epidemiologické situace.