Nové pracovní příležitosti a až půl milionu korun ročně do rozpočtu může přinést plánovaná výstavba fotovaltaické elektrárny ve Stráži pod Ralskem. O tom zda Investorsko inženýrská a.s. z Liberce postaví elektrárnu, která vyrábí elektrickou energii ze slunečního záření ve zdejší průmyslové zóně, rozhodnou zastupitelé již příští týden na svém zasedání.

„V případě kladného stanoviska města Stráž pod Ralskem by výstavba fotovoltaické elektrárny mohla proběhnout v druhé polovině roku 2009,“ upřesňuje starostka Stráže pod Ralskem Věra Bradáčová s tím, že samotný počátek uvedení elektrárny do provozu a zahájení dodávek do elektrické sítě lze předpokládat ještě v prosinci letošního roku.

Nová místa pro obyvatele Stráže

Co přinese případná výstavba elektrárny Strážským občanům? Podle starostky Bradáčové investor ústně přislíbil vytvoření zhruba patnácti pracovních míst pro zdejší občany.

„Zároveň se zavázal, že bude odvádět během provozu elektrárny do rozpočtu města každý rok částku sto tisíc korun za každý instalovaný MWp, tedy půl milionu korun ročně,“ upřesňuje Věra Bradáčová. To znamená, že by město mohlo získat dvanáct a půl milionu korun za celou dobu provozu elektrárny, kdy její minimální životnost je dvacet pět let.

Záměr projektu počítá s umístěním solární elektrárny v prostoru plánované průmyslové zóny situované na jihovýchodním okraji města. Území o velikosti přibližně patnácti hektarů je ohraničené areálem chemické úpravny uranu, státního podniku DIAMO na západní straně.

Další hranici tvoří silnice Stráž pod Ralskem – Noviny na straně jihovýchodní a silnice II. třídy č. 278 napojující Stráž pod Ralskem na hlavní tah Jablonné v Podještědí – Mimoň.

„Investorsko inženýrská a.s., Liberec zvolila lokalitu pro výstavbu elektrárny také s ohledem na současnou legislativu, podle které lze stavbu solární elektrárny v podstatě umístit pouze v plochách výroby a skladování, v plochách technické infrastruktury a v plochách smíšených výrobních, pokud jsou vymezeny územním plánem,“ dodává Věra Bradáčová.

Solární elektrárnu plánují i v Ralsku

Fotovaltaické elektrárna by mohla stát také v nedalekém bývalém vojenském prostoru Ralsko. V současné době proto probíhá zpracování zoologického posudku, který má určit, zda solární elektrárna nebude mít negativní dopad na místní faunu. Využití bývalého vojenského letiště ale komplikuje absence územního plánu Ralska.

„Začali jsme jej tvořit, ale nemůžeme pokračovat kvůli dřívějšímu stanovisku Libereckého kraje, který nepovolil jiné využití letiště než k létání. Nyní čekáme, až kraj zpracuje novou dokumentaci, na kterou naváže nový územní plán Ralska,“ uvedl před časem starosta Ralska Jindřich Šolc důvody, proč se vidina nového využití letiště, respektive vytvoření nových pracovních míst, ztrácí v daleké budoucnosti.