Již šedesát čtyři let se každoročně v říjnu ve Stráži pod Ralskem pořádá vzpomínkový memoriál k uctění památky genmjr. Antonína Sochora, nositele nejvyšších vyznamenání pěti států. Letošní ročník se uskutečnil ve dnech 16. a 17. října.

Slavnostní večer ve Stráži zahájilo přivítání účastníků a hymny České a Slovenské republiky. Následně se slova ujala starostka města Věra Reslová, která ve svém projevu ocenila význam memoriálu a jeho pořádání právě ve Stráži. Tradičně vystoupili žáci umělecké školy se svým programem. Minutou ticha účastníci uctili památku válečných veteránů, kteří již nejsou s námi a na které by se nemělo zapomínat.

Po přípitku došlo na předání vojenských ocenění a medailí. Mezi vyznamenanými byl plk. Vasil Kobulej, plk. Jiří Pavlič, in memoriam, a příslušníci 1. čs. armádního sboru v SSSR. Ocenění osobně předal pan Miroslav Frost, zakladatel Prvního vojensko-historického muzea M. Frosta. Současně zazněly jejich medailony s připomenutím významných válečných zásluh. Ocenění rovněž obdrželi žijící veteráni druhé světové války a další osobnosti za činnost ve prospěch Českého svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské.

V průběhu večera vystoupili váleční veteráni, kteří se přímo podíleli na bojích při osvobozování naší vlasti, a zástupci vlasteneckých organizací. Projevy přednesli plukovník Jiří Vodička, předseda ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu, a dále členové Československé obce legionářské, Společnosti Ludvíka Svobody a Klubu českého pohraničí.

Na slavnostní setkání přijela ukrajinská delegace v čele s generálem Kozlovským zastupujícím veterány pohraničních vojsk Ukrajiny. Pozvání rovněž přijal František Nestával z Ministerstva průmyslu a obchodu. Přítomen byl taktéž velitel 31. pluku radiační, biologické a chemické obrany v Liberci Radek Černý.

Mezi významné hosty patřila Zoe Klusáková-Svobodová, dcera arm. gen. Ludvíka Svobody a bývalého prezidenta ČSSR, kterou doprovázel její vnuk Miroslav Klusák. Společně představili a podepisovali knihu Ludvíka Svobody Deník z doby válečné, která je autentickou zpovědí a nazírá na válku nikoli jen prostřednictvím historických faktů, ale předkládá pocity člověka, který se jí bezprostředně účastní.

Druhý den memoriál pokračoval oceněním žáků a učitelů ZŠ Stráž pod Ralskem. Poté se konala pietní akce u pomníku genmjr. Antonína Sochora. Odpoledne byla v Novém Boru pod záštitou Klubu českého pohraničí a Josefa Doškáře uctěna památka rumburských hrdinů, válečného letce genmjr. Františka Rypla a padlého sovětského vojáka.

Zmíněn byl i pochod lidických žen, které se vydaly do své vlasti z koncentračního tábora Ravensbrück. Pietní akt se uskutečnil za přítomnosti vojenského přidělence Ruské federace.

Letošní rok byl významný proto, že se navíc 16. července uskutečnila pietní akce ke 100. výročí narození hrdiny Antonína Sochora. Memoriál tak důstojně uzavřel poctu k odkazu osobnosti, která formovala naše válečné dějiny.

Hana Karolína Kobulejová