Otřásající se domy, nebezpečné přecházení vozovky a znečištění vzduchu. To všechno s sebou přinášejí stovky kamionů, které každý den projedou po silnici II/262 mezi Českou Lípou a Děčínem. Řešení ve formě plánované přeložky silnice je v nedohlednu a zavedené zákazy některé řidiče neodradí. Ve Stružnici by měl během několika měsíců přibýt do vozovky zapuštěný automatický měřící systém, který bude váhu projíždějících automobilů neustále kontrolovat a případné nedostatky hlásit příslušným orgánům.

Už několik let je na trase zavedený noční zákaz vjezdu automobilů nad 3,5 tuny. „Společně s ostatními starosty se snažíme prosadit další omezení nadrozměrných a přetížených kamionů, kterými by měly být váhy jak na děčínské straně, tak u nás ve Stružnici,“ uvedl starosta Stružnice Jan Mečíř. Na noční zákaz si řidiči podle Mečíře zvykli. „V těch nočních hodinách neprojede prakticky nic. Druhá věc je, že tu jezdí velké, přetížené náklady, zrovna několik dní zpátky tu jely hned dva,“ podotkl.

Umístění zařízení schválila policie i odbor dopravy českolipského městského úřadu. Zhruba do konce prázdnin běží lhůta pro podání případných připomínek. Pak už by instalaci u bytových domů při vjezdu do obce nemělo nic bránit. „Elektrickou přípojku už tam máme připravenou rok,“ dodal starosta Stružnice.

S vlivem zdejší zvýšené kamionové i osobní dopravy se obce i správce uvedené komunikace, kterým je na Českolipsku Liberecký kraj, snaží bojovat dlouhodobě. Například v Horní Polici kraj nechal vloni pokusně položit méně hlučný asfalt s příměsí gumy. Pro místní se situace sice zlepšila, ale rozhodně nevyřešila. Úplný klid by obcím na trase přineslo jen vybudování přeložky silnice I/13, která by spojila Děčín a Manušice.

„Liberecký kraj společně s Ústeckým krajem apelují na Ministerstvo dopravy ČR ve věci definitivního výběru přeložky silnice I/13 a zahájení projekční přípravy. Snahou obou krajů je najít definitivní novou trasu silnice, tedy neřešit situaci jednotlivými obchvaty na silnici II/262,“ uvedla už dříve mluvčí Libereckého kraje Markéta Žitná.

V různých variantách se na plánování pracuje už možná desítky let. Ani stávající vedení I/13 z Nového Boru přes Kamenický Šenov totiž není ideální. „Má uspořádání s nevyhovujícími směrovými a hlavně spádovými poměry a velmi často je v konfliktu s obytnou zástavbou,“ popsalo v informační zprávě problém Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Už mnohokrát přepracovaný projekt přeložky nespí. Vloni nechalo ŘSD vypracovat studii vlivu stavby na chráněné živočichy a ptactvo a zároveň částečně aktualizovalo trasu. Ve směru od soustavy silničních přivaděčů u Děčína by měla vzniknout úplně nová silnice vedoucí severně od klikaté II/262. Míjet by měla Malou a Velkou Bukovinu, Radeč a Horní Libchavu, aby se u Manušic napojila na připravovaný obchvat České Lípy.

ŘSD letos od specializované firmy objednalo další aktualizaci trasy včetně prověření variant a zároveň návrh výsledné aktualizované trasy. Výsledek studie by měl být známý během několika měsíců.