Už v příštím roce by měla zajistit kvalitní pitnou vodu nejen pro 650 obyvatel obce, ale také desítky chatařů a chalupářů. Kvalita vody ve zdrojích se zhoršuje, a proto je nutné ji upravovat. Práce by měly skončit do 31. května příštího roku, pak bude následovat roční zkušební provoz.

Není to první podobné zařízení, které letos SVS staví. Už na jaře dokončila úpravnu vody v nedalekém Novém Boru. Pro stavbu se vodárenská společnost rozhodla poté, co loni v srpnu postihly stovky obyvatel Nového Boru a sousední Okrouhlé průjmy a zvracení. Přestože se souvislost mezi onemocněním a znečištěnou vodou nepodařilo hygienikům jednoznačně prokázat, rozhodla se SVS v lokalitě vybudovat úpravnu pitné vody, která riziko znečištění minimalizuje. Zásobuje nejen 12.000 obyvatel Nového Boru, ale také 550 obyvatel Okrouhlé.

Teď se kvalitnější pitné vody dočkají i ve Svoru. Obec je zásobována vodou z několika vodních zdrojů různé kvality, některé mají zhoršenou kvalitu, nízké pH a hraniční množství hliníku i manganu. Což by měla úpravna vyřešit. „Ze surové vody, jejíž kvalita se dlouhodobě zhoršuje, musíme vyrobit pitnou vodu v kvalitě odpovídající stále přísnějším požadavkům legislativy. Z toho plyne tlak na nás, majitele vodárenské infrastruktury, abychom investovali do technologií úpraven vod, což se následně promítá do ceny pitné vody," řekl generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Na Českolipsku naplánovala letos SVS 21 staveb za 123 milionů korun bez DPH. Úpravnu ve Svoru postaví vedle stávajícího vodojemu. „Surová voda bude gravitačně natékat na zdvojený filtr. Filtry budou železobetonové, částečně osazené pod terénem a jejich náplní bude mramor. Upravená voda bude poté gravitačně odtékat do vodojemu," popsal princip úpravny mluvčí SVS Jiří Hladík.

Automatická úpravna bude schopna upravit 1,3 litru vody za sekundu a při zvětšení objemu filtrační náplně až tři litry za sekundu. „V objektu je dostatečná prostorová rezerva i pro eventuální budoucí instalaci dalších prvků, například tlakového filtru pro odstranění manganu," dodal Hladík.