Jak se vyvíjí příjmy města shrnul vedoucí finančního odboru Josef Zachrla: „Stejně špatně jako celý rok. Pokud jde o schodek, zbývá ještě pokrýt rozdíl osmnácti milionů,“ konstatoval.

Velkou část z devadesáti milionů pokryje Česká Lípa z rezervy vytvořené prodejem akcií teplárny. Zafinancuje z nich především akce, na něž má přislíbené dotace. „Peníze na ně ale dostaneme až po dokončení a vyúčtování v příštím roce,“ uvedla starostka Hana Moudrá.

Při projednávání rozpočtových změn se opozičním zastupitelům nelíbily stotisícové položky určené na reprezentaci a upomínkové předměty nebo na fond rady města. „Za této svízelné finanční situace bychom zvláště v těchto položkách měli být při zemi,“ kritizoval zastupitel Jaromír Štrumfa.

Snížení rozpočtu z důvodu nižšího inkasa u sdílených daní:

- daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost o 15.500.000,- Kč
- daň z příjmu fyzických osob – z podnikání o 22.000.000,- Kč
- daň z příjmu právnických osob o 23.000.000,- Kč

Celkem o 60,5 milionů korun

„Sto tisíc jde do fondu rady města, protože jsme dostali dvacet žádostí o příspěvek a prostředky na granty jsou vyčerpané. Ani tato částka nebude stačit na pokrytí všech požadavků,“ sdělila Hana Moudrá. Mezi žadateli jsou Nemocnice Česká Lípa – na modernizaci a rozvoj ambulance, Arkádia Praha – na uspořádání výstavy prevence proti rakovině, atd.

Využití dalších sta tisíc opět vysvětluje starostka: „Jde o financování propagačních materiálů, které byly nasmlouvané už na počátku roku.“ Dále se z důvodové zprávy dovídáme, že navýšení výdajů má být použito na pamětní mince, které se rozdávají při vítání občánků, občerstvení při mimořádných příležitostech, reklamní vysílání pořadu Cyklotoulky na Public TV a na květiny pro jubilanty, na vítání občánků, svatby, státní svátky či smuteční kytice.

Úpravy rozpočtu pro letošní rok jsou složité. Poměrně přesně se dají odhadnout u sdílených daní, propad bude činit přes šedesát milionů.