Na koupališti v Zákupech uvítali první hosty. V rekreačním areálu našli své zázemí vědci ze Spojených států a Francie. Jedná se o vulkanology a zajímají je pozůstatky dávné sopečné činnosti, která také utvářela místní krajinu.

Dvě ženy a tři muži obývají dvojici jinak opuštěných chatek v areálu zákupského koupaliště. Odtud už více jak týden vyrážejí na průzkum blízkého Kamenického vrchu, kde odebírají přesně zaměřené a orientované vzorky místních hornin a následně je zkoumají četnými vědeckými přístroji.

Kamenický vrch je unikátní tím, že na něm do sedmdesátých let minulého století probíhala těžba čediče a díky tomu se odkryl zřídkakdy viděný útvar, pozůstatek dávného kontaktu proudu žhavé lávy a vodou nasycených usazenin. Extrémně rychlá přeměna vody na páru zde způsobila ohromnou explozi a tím i zvláštní trychtýřovitý tvar ústí sopky, takzvaný maar.

Návrat do minulosti

„Celá tato krajina je vytvořena sopečnou činností a následnou postupnou erozí. Díky tomu, že ztuhlé magma lépe odolává působení povětrnostních vlivů, můžeme dnes pozorovat různé typy sopečných erupcí," říká Sarah Shields z New Mexico Highlands University v USA.

Sarah studuje vulkanologii a geofyziku a tímto projektem se zabývá již přes rok. „Ani zdaleka nejsme u konce, veškeré nasbírané vzorky budeme muset ještě analyzovat, stejně jako výsledky nejrůznějších měření," pokračuje Sarah.

„V horninách jsou zapsány informace o vlivech, které doprovázely vznik dnešní krajiny, zejména směr magnetického pole Země, které se v průběhu milionů let mnohokrát změnilo," říká Vladislav Rapprich, spolupracovník projektu z České geologické služby.

Tým už spolupracoval na předešlých projektech v České republice, a to na hradu Trosky a Zebín. Výsledkem úsilí těchto vědců bude kromě odborné publikace i 3D animace, která může být zajímavá i pro laika. Jak bude zhruba vypadat, se můžete podívat už dnes. Na serveru Youtube je ke zhlédnutí výsledek práce na projektu Trosky.

Zdroj: Youtube

Projektu se účastní Česká geologická služba, americká New Mexico Highlands University a francouzká Université Blaise Pascal.

Hlavním donátorem projektu je americký National Geographic society, jehož česká mutace spadá pod náš vydavatelský dům Vltava Labe Press. Na geologický výzkum přispělo i Ministerstvo životního prostředí.