Chce najít nejlepší způsob, jak s nimi pravidelně komunikovat, reagovat na jejich specifické potřeby a vyslechnout jejich připomínky. Aktivita radnice by se měla dostat i k těm seniorům, kteří ještě dosud bydlí ve svých domácnostech.

„Je pro nás v současné době poměrně snadné mluvit s lidmi, kteří pobývají v některém zařízení. Důležití jsou však pro nás i ti senioři, kteří bydlí samostatně. A k nim se již dostáváme těžko. Přitom i jich by se měly týkat všechny aktivity, které plánujeme. Tedy aktivity zaměřené na jejich vzdělávání, bezpečnost a sociální kontakt, kterého mají senioři obecně málo," uvedla starostka České Lípy Romana Žatecká.

Z tohoto důvodu se starostka sešla s náměstkem primátora Jablonce nad Nisou Pavlem Svobodou. Ten jí prezentoval své dobré zkušenosti s kluby důchodců, které fungují v městských prostorách a pro něž město pořádá pravidelná setkání a také s takzvanou radou starších, která se pravidelně setkává s primátorem a jeho náměstky a prezentuje své požadavky.

„Chceme vytvořit jednotný systém pravidelných schůzek a setkávání, zapojena do projektu by měla být městská policie, ale také pracovníci našich sociálních služeb. Samozřejmostí by měly být pravidelné schůzky mezi seniory a vedením města," doplnila Romana Žatecká.