V rámci oslav letošních velikonočních svátků se v sobotu 24. 3., den před Květnou nedělí, konala slavnostní bohoslužba, kterou sloužil římskokatolický duchovní Ing. Téra za přítomnosti kaplana věznice ve vězeňské kapli. „Účastníci bohoslužby si tak v zaplněné kapli připomněli význam Květné nebo též Pašijové neděle, která uvozuje jednak slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma a zároveň se při bohoslužbách předčítá zpráva o umučení Ježíše Krista tzv. Pašije (utrpení),“ dodala mluvčí věznice Martina Krutinová.

V odpoledních hodinách pak věznici navštívil hudebník Tomáš Najbrt se svým doprovodem ze skupiny Shirim Ashirim a přivedl s sebou jako hosta i rockovou houslistku Helen Kuglerovou. Jejich vystoupení, které se konalo ve spolupráci se Školským vzdělávacím střediskem Vězeňské služby v jeho učebních prostorech, dokázalo rozehrát emoce a velikonoční náladu i v jinak mnohdy nepřístupných a uzavřených duších odsouzených.

„Kapela se ve věznici zastavila mezi dvěma koncerty a za její ochotu a vytvoření jedinečné atmosféry jí patří dík vězňů i zaměstnanců věznice,“ upřesnila Krutinová.