Počet pracovníků, kteří budou v letošním roce vykonávat veřejně prospěšné práce, se sníží na polovinu. Mohou za to vládní škrty, které úřadu práce omezují peníze na aktivní politiku zaměstnanosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí také mění pravidla pro ty, kdo chtějí veřejně prospěšné práce vykonávat.

O polovinu

„V loňském roce bylo podpořeno 375 pracovních míst na veřejně prospěšné práce, v letošním roce bude tento počet nižší přibližně o polovinu,“ potvrdila tisková mluvčí Úřadu práce v České Lípě Marcela Ottová.

To je špatná zpráva například pro Nový Bor. Třicítka občanů vykonávajících pro město veřejně prospěšné práce bude mít platnou smlouvu jen do konce února příštího roku. Vypomáhají nejen při podzimním úklidu spadaného listí, ale zejména v zimě, kdy bývají místní komunikace zavalené sněhem. Pro město je pomoc výhodná, poněvadž ušetří peníze, které by jinak za tyto služby muselo platit úklidovým firmám.

Budou chybět

Zimní úklid je poměrně nákladný, zaplatí za něj bezmála pět milionů. Radnice se musí postarat o úklid 68 kilometrů ulic a 15 kilometrů čtverečních chodníků v N. Boru, Pihelu, Janově, Bukovanech a v Chomoutech.

„Nezaměstnanost v Novém Boru opět roste, dosáhla dvanácti a půl procenta,“ připomněl starosta Jaromír Dvořák s tím, že zdaleka nejhůř jsou na tom Slunečná a Skalice. Právě kvůli vysoké nezaměstnanosti využívalo město možnosti dát práci lidem, kteří ji nemohou sehnat. V budoucnu ale bude tato možnost omezená kvůli změně pravidel.

„Budeme protestovat proti rozhodnutí o veřejně prospěšných pracích přímo u ministra Drábka. Lidé musí pracovat, už Karel IV. stavěl hladovou zeď,“ komentoval Stanislav Valdman. „Na veřejně prospěšné práce budou doporučováni uchazeči, kteří nejobtížněji hledají zaměstnání. Právě pro ně je tento nástroj určený,“ zdůraznila Marcela Ottová.

Po třech letech

Prioritně to budou občané, kteří jsou v evidenci úřadu práce déle než pět měsíců, dále osoby ve věku nad padesát let, osoby se zdravotním postižením, mladí lidé do dvaceti let, zejména bez kvalifikace a praxe či rodiče dětí do 15 let.

Novinkou je, že uchazeči o zaměstnání nebudou tuto práci získávat opakovaně, pokud bude dostatečný počet vhodných dalších uchazečů z dané obce.
„Tříleté limitní období by mělo vést k rozšíření počtu osob, umístěných na veřejně prospěšné práce. Současně bude úřad práce doporučovat a podporovat širší využití veřejné služby v obcích například formou příspěvku na částečnou úhradu mzdových nákladů na osobu, která bude veřejnou službu v obci organizačně zajišťovat,“ informuje mluvčí českolipského úřadu práce.

Ujišťuje, že budou i nadále podporovat všechny nástroje aktivní politiky zaměstnanosti včetně rekvalifikací. „Snižování nezaměstnanosti však nelze očekávat pouze jednostrannými kroky. Podstatný je vznik nových pracovních míst v regionu příchodem nových investorů a nových zaměstnavatelů.“