Exponáty ze svých sbírek zde opět prezentuje Severočeské muzeum v Liberci, které je momentálně návštěvníkům z důvodu rozsáhlé rekonstrukce uzavřeno. V loňském roce nabízely výstavní vitríny exponáty tematicky spojené se 100. výročím založení Československa. Letos si mohou návštěvníci prohlédnout výstavu šperků a předmětů denní potřeby, které budou po otevření muzea k vidění v nově koncipované uměleckořemeslné expozici, která obsáhne umělecké řemeslo evropské i mimoevropské od období středověku až do současnosti. 

Sosnová autodrom START DRIVING edukace metodika výuka autoškola
Komentář: Řidičák na zkoušku má smysl