K původním 65 katastrálním územím o celkové výměře 531 kilometrů čtverečních nově přibylo 103 katastrálních území. „V celém pásmu platí mimořádná veterinární opatření. Lovit prasata divoká zde mohou pouze předem proškolení lovci. Každý, ať už ulovený či nalezený divočák v oblasti musí být povinně vyšetřen na africký mor prasat. Lovci mají nárok na zástřelné. Regulovány jsou zde přesuny domácích prasat a vepřového masa i zvěřiny z divočáků z oblasti,“ informoval mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Celé uzavřené pásmo I nyní zahrnuje 168 katastrálních území a z Libereckého kraje zasahuje do Středočeského kraje. Jeho celková rozloha činí přes 1200 kilometrů čtverečních. Oblast pomyslně na západě ohraničuje spojnice mezi Hrádkem nad Nisou – Českou Lípou – Doksy – Bělou pod Bezdězem; jižně pak pomyslná spojnice pokračuje k Bakovu nad Jizerou, a dále k Mohelnici nad Jizerou, Českému Dubu a Liberci a směrem východním směřuje přes Jablonec nad Nisou, Tanvald až k Harrachovu. Jedná se o oblast, ve které nebyl dosud zjištěn případ výskytu afrického moru prasat, nicméně těsně sousedí s pásmem infekce.

Celé uzavřené pásmo I nyní zahrnuje 168 katastrálních území a z Libereckého kraje zasahuje do Středočeského kraje. Jeho celková rozloha činí přes 1200 km².Celé uzavřené pásmo I nyní zahrnuje 168 katastrálních území a z Libereckého kraje zasahuje do Středočeského kraje. Jeho celková rozloha činí přes 1200 km².Zdroj: Státní veterinární správa

Tak jako ve stávající oblasti i v nově zahrnutých katastrálních oblastech budou myslivci, kteří zde budou chtít lovit divočáky, muset nejdříve projít zvláštním školením. To je dostupné i v online verzi na webu SVS. Z každého uloveného prasete musí lovec odebrat vzorek krve či orgánů a odeslat k vyšetření. Lovec za to může u Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj a KVS pro Středočeský kraj nárokovat zástřelné ve výši 1000 korun za kus. „Lovcům nařízení ukládá také povinnost aktivně vyhledávat uhynulá či dopravními prostředky sražená divoká prasata. Za každý uhynulý kus jim náleží nálezné ve výši 2 000 korun za kus,“ dodal Vorlíček.

V případě negativního výsledku vyšetření může lovec maso z uloveného kusu zkonzumovat v rámci své domácnosti či dodat do maloobchodní prodejny v uzavřeném pásmu I. Naopak dodávání masa z divočáků mimo oblast je výrazně omezeno.

Pokud jde o chovatele prasat domácích v uzavřeném pásmu I, stanovuje nařízení omezení, pokud jde o používání steliva či krmiva původem z rizikových oblastí a také striktní dodržování biologické bezpečnosti. Pokud jde o přesuny prasat z lokálních chovů, ty budou v rámci pásma umožněny jen na jatka. Případné přesuny zvířat mimo pásmo budou možné jedině na základě výjimky a veterinárního osvědčení vydaného KVS.