Dají se totiž počítat dny do dvou významných událostí – tedy do dne, kdy město vyhlásí výsledky koncesního řízení a vybere nového přepravce a také do okamžiku, kdy začne soud města sbývalým přepravcem společností Vett a.s. Podle radnice Vett a.s. způsobil městu velké ztráty, společnost Vett a.s. zase obvinila zástupce města zprotiprávního jednání.

Vett vyrazil do útoku den před jednáním českolipských zastupitelů. Radní i starostku obvinil zprotiprávních praktik a naznačil, že celou věc předá policii. „Při jedné společenské akci jsem byl vyzván jedním zvás (jméno sdělím Policii ČR) kjisté formě mimosmluvního plnění, kdy jsem tento požadavek odmítl. Následně začala být společnost Vett a.s. objektem nátlakového jednání ze strany vedení města, kdy tato šikana se postupně stupňovala,“ píše František Homolka votevřeném dopise zastupitelům. Popisuje dále sled událostí, které následovaly.

Dne 3. března začíná soudní proces mezi městem a Vettem. Půjde o tvrdou právní bitvu, protože město chce od Vettu 52 milionů korun za vyúčtování prokazatelné ztráty vletech 2003, 2004 a 2005. Rozhodnutí soudu nelze předjímat, jisté je to, že tento proces nebude jediný. Vett se chce prostřednictvím soudu domoci náhrady škody a ušlého zisku za období platnosti smlouvy, která byla uzavřena do roku 2013.

Podle mluvčí městského úřadu Kateřina Amrichová bývalý dopravce způsobil městu finanční ztráty. „Zjistilo se, že výše dopravcem vyúčtované prokazatelné ztráty za minulá období i odhadovaná výše ztráty pro rok 2007 výrazně, tj. cca dvojnásobně, převyšuje částky, za které by MAD provozovali jiní dopravci. Firma rovněž odhalila konkrétní položky, které prokazatelnou ztrátu dopravce ve svémdůsledku navyšují. Jednalo se zejména o značně neefektivní využití vozového parku, nadměrné stavy zaměstnanců dopravce, nedůvodně vysoké náklady dopravce na pohonné hmoty atd. Objeveny byly také některé nestandardní účetní praktiky dopravce.“ brání se město.

Zajímavé je zejména obchodní transakce, která provází změnu dopravce. Nový přepravce - ČSAD Semily - kupuje společnost Vett a.s., sníž je město vsoudním sporu. „Vett a.s. vlastní autobusy, nízkopodlažní, nové jsou drahé a dodací lhůta je šest měsíců, má areál vZákupech, komplet zázemí, takže je to pro nás výhodné,“ uvedl mluvčí ČSAD Semily Jiří Vařil.

František Homolka považuje změnu dopravce bez výběrového řízení za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Radnice už předem deklarovala vítěze koncesního řízení, tedy ČSAD Semily, a tvrdí, že se na koncesní řízení nevztahuje zákon 139 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Vítěze koncesního řízení musí definitivně potvrdit rada města, která se sejde ve středu 27. února. Odpověď na jednu zotázek – tedy zda Vett účtoval uplynulé roky správně – nám možná dá pondělní soudní jednání. Jisté je to, že spory zdaleka nekončí.

Zde si můžete stáhnou celý otevřený dopis zastupitelům i další dokumenty

Soubory ke stažení v pdf

Otevřený dopis zastupitelům

Výzva k ukončení provozování MHD

Smlouva o závazku veřejné služby

Smlouva o převodu akcií

Oznámení o jiném dopravci

Výzva k ukončení provozování MHD II.

Výzva k uzavření dodatku

Žaloba město vs. Vett