VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Boj o desítky milionů začal

Česká Lípa - Právní bitva o vrácení více než sedmdesáti milionů korun městu Česká Lípa firmou Vett v pondělí začala jednáním u okresního soudu.

8.12.2008 8
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: Deník

Žalobce, tedy město Česká Lípa ústy právního zástupce Petra Trejbala požaduje vrácení sedmdesáti milionů korun z důvodu bezdůvodného obohacení.
Firma Vett, která zajišťovala městskou hromadnou dopravu, inkasovala za tuto službu zálohové platby. Ty v letech 2003 až 2006 činily 116 milionů. Žaloba stojí na tvrzení, že smlouva, podle které poskytoval Vett veřejnou službu, je neplatná, protože neobsahuje přílohu o stanovení prokazatelné ztráty.

Platnost smlouvy

„Smlouva je neplatná, neobsahuje náležitosti předepsané zákonem, zejména chybí povinná příloha, a to odborný odhad nákladů,“ řekl právní zástupce města Petr Trejbal v odůvodnění žaloby.
Chtějí proto všechny prostředky, které byly vyplaceny, zpět, a to po odečtení prokazatelných nákladů. Tak došlo město k částce sedmdesáti milionů. K tomu ještě požadují 9,5% úroku z prodlení.
Obhájce Vettu JUDr. Filip Šípek se žalobou, která vychází z neplatnosti smlouvy, nesouhlasí. „Podmínkou jejího naplnění byl dodatek s kvalifikovaným odhadem nákladů, který Vett předkládal,“ řekl.

Promlčecí doba se liší

Dalším bodem sporu byla promlčecí doba trestného činu bezdůvodného obohacení. Obhájce Vettu argumentoval tím, že Vrchní soud posuzoval místní příslušnost této kauzy podle občanského zákoníku. „Podle něj je promlčecí lhůta dva roky.“
Právní zástupce města naopak tvrdil, že pro tuto kauzu platí obchodní zákoník, kde je promlčecí lhůta čtyři roky. Soudce se k tomuto bodu vyjádří až při vynesení rozsudku.

Rozhodování v praxi

Nejvíce se během soudního líčení hovořilo o průběhu jednání o výši prokazatelné ztráty mezi městem a dopravcem. Soudce se tázal, jak schvalování dodatku o výši nákladů v praxi probíhalo. František Homolka, předseda představenstva firmy Vett vysvětlil, že každoročně v polovině srpna předali odhad městu. „O výši částky se nevedla diskuse, výši jednotlivých položek jsme s nikým nediskutovali. Zástupce města pouze řekl, že v rozpočtu je na dopravu tolik a to jsme museli akceptovat.

Petr Trejbal zdůraznil, že rozpočet sice schvalovalo zastupitelstvo, ale rozhodnutí o rozpočtu není vyjádřením vůle k uzavření dodatku ke smlouvě.
Soud se také věnoval tomu, kdo konkrétně za město jednal, kdo stanovil částky, s kým dopravce jednal. „Jednali jsme se starostou. Výši rozpočtu jsem se většinou dočetl v novinách, pak jsme dostali dopis, ve kterém nám vedoucí odboru dopravy sdělil výši částky v rozpočtu,“ vysvětlil František Homolka.

Jak Jiří Landa shrnul, praxe byla několik let shodná: Vett předložil návrh, město se k němu nevyjádřilo, ale řeklo, kolik mají v rozpočtu na městskou dopravu. Vettu pak nezbylo nic jiného než akceptovat návrh města. Město neřeklo, jak se má rozsah či kvalita dopravy zlepšit.

Na závěr jednání soudce vysvětlil, že se bude rozhodovat, zda dílčí smlouvy byly platně uzavřené. „Nenapadlo mne, že se o dvaceti milionech z peněz daňových poplatníků rozhoduje takto a že pan Ondřej pak sdělí výši částky,“ komentoval JUDr. Jiří Landa.

Dodal, že pokud dodatky, které mají být písemné a podepsané statutárním zástupcem, neuzavřely oprávněné orgány města, pak se bude jednat o bezdůvodné obohacení. „V tom případě bude třeba vyžádat znalecký posudek, který stanoví jeho výši,“ dodal a odročil jednání na začátek února.

Historie smluvního vztahu

Historie smlouvy města Česká Lípa s firmou Vett nám připomene, že od počátku vyvolávala určité pochybnosti.
O prodloužení smlouvy o deset let se společností Vett na provoz městské hromadné dopravy v okresním městě rozhodli v únoru roku 2002 českolipští radní. Tento krok se však stal terčem připomínek zastupitelů.

Za určitou asymetrii v rozhodovacích pravomocích označil tehdejší zastupitel Karel Tejnora skutečnost, že rada města schvaluje obchod za více než deset miliónů korun ročně a zastupitelstvo prodej pozemků o 72 metrech čtverečních. A tady se jedná o desítkách milionů korun v horizontu deseti let.
Už tehdy se omezení pravomocí rady města nelíbilo tehdejšímu starostovi Petru Skokanovi. Ten se pozastavil nad tím, že každá politická strana měla možnost zastoupení v radě města a pokud tomu tak je, pak by nemělo docházet k následným diskusím o rozhodnutí rady.Tak se i stalo, o smlouvách s dlouhodobou platností nyní rozhodují českolipští zastupitelé.

S další připomínkou přišla Jana Zejdová: „Smlouva na MHD nebyla diskutována jednotlivými odbory, ačkoliv má daňové, ekonomické a dopravní aspekty. Z hlediska odborného posouzení byla tato smlouva podceněna,“ řekla v roce 2002.

V roce 2003 nechalo město zpracovat studii rozvoje městské dopravy a zaplatilo za ni 338 tisíc korun. „Smlouva říká, že Vett bude zajišťovat přepravu městskou hromadnou dopravou podle požadavků radnice. A právě tyto požadavky si chceme studií upřesnit,“ vysvětlil tehdejší místostarosta Jiří Pazourek.

Faktem je, že optimalizace vešla do praxe až v letošním roce poté, co další firma Oredo zpracovala další studii, změnil se dopravce a nespokojenost lidí narostla.

Dodnes ale v autobusech MHD chybí audiovizuální systém, který by informoval cestující, kde se právě nacházejí. Zejména nevidomí mají potíže s orientací, s určením, do kterého autobusu nastupují. Radnice jej zaplatila, ale zůstal v autobusech firmy Vett.


Autor: Eva Vlastníková

8.12.2008 VSTUP DO DISKUSE 8
SDÍLEJ:

SERVIS

annonce-logo

Nabídky práce

+ Podat inzerát

Zdravotnictví - Zdravotnictví Sociální pracovník 18 810 Kč

Specialisté v oblasti sociální práce sociální pracovnice / pracovník pro náhradní rodinnou péči v odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 18810 kč, mzda max. 28320 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Charakteristika pracovní pozice: , -zajišťování náhradní rodinné péče, -zajišťování sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, na území správního obvodu města Česká Lípa, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Druh práce:referentka / referent sociálně-právní ochrany, Místo výkonu práce:Městský úřad Česká Lípa, Platové podmínky a platové zařazení: 10. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce (platová třída je v tarifním rozpětí od 18 810 do 28 320 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce, zvláštní příplatek dle ust. § 129 zákoníku práce, Předpokládaný termín nástupu: 1. 6. 2018, popř. dle dohody, Pracovní poměr bude sjednán na dobu: neurčitou, Zákonné předpoklady: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk, a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem (např. kvalifikační předpoklady stanovené zákonem), Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání dle ust., § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, Poznámka: úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb., Požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče:, -znalost související legislativy - zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a jeho novelizované podoby, správní řád, -komunikační schopnosti, sociální cítění, vstřícnost, -znalost sociálních agend a práce s výpočetní technikou , -řidičské oprávnění sk. B - aktivní řidič, Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 4 sick days, prémie, pružná pracovní doba, stravování formou jídelních kupónů, příspěvek na penzijní připojištění, pravidelné zvyšování kvalifikace formou školení, služební mobilní telefon., Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:, jméno, příjmení, titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) - název příslušné funkce, o kterou se uchazeč uchází - datum a podpis uchazeče, K přihlášce uchazeč připojí:, -životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,, -výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),, -úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání , Lhůta pro podání přihlášky do: 02.05.2018 - 12:00 hodin , Způsob podání přihlášky: obálku označenou "VŘ na funkci referentka / referent sociálně-právní ochrany pro náhradní rodinnou péči" zaslat na adresu: Tajemník MěÚ, Městský úřad, nám T. G. M. č. p. 1., 470 36 Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně MěÚ Česká Lípa., Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti osobně vyzvednout v oddělení personalistiky a mezd - nás. Pracoviště: Městský úřad česká lípa, náměstí T. G. Masaryka, č.p. 1, 470 01 Česká Lípa 1. Informace: Hana Málková, +420 487 881 116.

Gastronomie - Gastronomie Číšník, servírka 15 000 Kč

Číšníci a servírky Číšník/servírka. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Neurčeno, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Rekreační areál Poslův Mlýn 976, 472 01 Doksy, požadujeme:, -vyucení v oboru, ci praxi v pohostinství, - plný nebo cástecní pracovní úvazek, -schopnost práce na PC (na restauracní systém AGNIS budete zaškoleni), - samostatnost, zodpovednost, casová flexibilita a trestní bezúhonnost, - hmotná zodpovednost za skladové zásoby je podmínkou nástupu, - výhodou bydlište Doksy a okolí, NABÍZÍME zajímavou práci v perspektivní společnosti, zajímavé platové ohodnocení a dobrý kolektiv., NÁSTUP možný od 26.3.2018, Strukturované životopisy zasílejte na email: prace@posluvmlyn.cz, Kontakt: 734 596 586. Pracoviště: Rekreační areál poslův mlýn, Poslův mlýn, č.p. 976, 472 01 Doksy. Informace: prace@posluvmlyn.cz, +420 734 596 586.

Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Účetní 18 000 Kč

Účetní všeobecní Účetní. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 23000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou, kdy v době zaučení se jedná o poloviční úvazek., Nástupní plat podle druhu vzdělání a délky praxe., Náplní práce je vedení účetnictví (vč. DPH), vystavování faktur, administrativní agenda, telefonní ústředna, kopírování, zajišťování objednávek, inventarizace majetku, manipulace s pokladní hotovostí, První kontakt emailem či telefonicky!. Pracoviště: Základní škola u lesa nový bor, Boženy Němcové, č.p. 539, 473 01 Nový Bor. Informace: Jindřich Novák, +420 736 752 319každýdenod7:30-15:30hod..

Výroba - Výroba Montážní dělník 90 Kč

Montážní dělníci ostatních výrobků Dělník ve výrobě. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 90 kč. Volných pracovních míst: 10. Poznámka: Požadujeme:, - výuční list nebo SŠ vzdělání s maturitou v oboru - kovo, elektro, strojní,, - řidičské oprávnění na VZV výhodou,, - praxe v automobilovém průmyslu výhodou,, - samostatnost, manuální zručnost, pečlivost,, - dobrý zdravotní stav., Požadovaný termín nástupu:, - ihned nebo dle domluvy, Pracovní poměr:, - Hlavní pracovní poměr z počátku na dobu určitou 6 měsíců s 3 měsíční zkušební dobou, poté možnost prodloužení., Platové podmínky:, - nástupní mzda od 90,- Kč/hod. + příplatky za prostředí a směnování + prémie (hrubá mzda celkem od 20 tis. Kč - výše závisí na zapracovanosti)., Nabízíme:, - 5 týdnů dovolené,, - příspěvek na stravování,, -13. a 14. plat,, - sleva na produkty,, - firemní akce a jiné, První kontakt emailem!, Pozice je vhodná i pro ženy!. Pracoviště: Johnson controls autobaterie spol. s r.o., Dubická, č.p. 958, 470 01 Česká Lípa 1. Informace: Hana Danešová, .


Videosouhrn 20. dubna 2018

Hrůzné nálezy z popelnic a tři tisíce pokut v jednom dni: zhlédněte videa dne

Ilustrační foto.

Kam za fotbalem na Českolipsku

Dluhová poradna v Novém Boru má novou adresu

Nový Bor - Od 1. dubna byla novoborská dluhová poradna přesunuta z komunitního centra Rodiny v centru do Purkyňovy ulice č.p. 65.

V krajském poháru jde dál jen Skalice a Stráž

Českolipsko - Naopak fotbalisty Doks vyřadil z krajského poháru tým Pěnčína.

FOTO: Ocenili pěvecké naděje severu. Soutěž Lípa Cantanes zná své vítěze

Česká Lípa – Pěvecká soutěž pro malé a mladé zpěváky navštěvující základní umělecké školy v Libereckém a Ústeckém kraji se konala už popáté. 

Tipy pro vás: Kam vyrazit v pátek a o víkendu

Českolipsko - Do Lípy dnes dorazí MIG 21 i autor knihy Hastrman. Film natočený podle jeho předlohy je právě v kinech. O víkendu bude otevřená věž na Lemberku.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT