Dobrá adaptace na život po skončení výkonu trestu je jedním z cílů vedení věznice ve Stráži pod Ralskem. „Účelem je, aby se odsouzení individuálně nebo ve skupině dostali do kontaktu s prostředím, situacemi a lidmi mimo věznici a uměli na ně po návratu do společnosti adekvátně reagovat,“ vysvětlil ředitel strážské věznice František Vach.

Příkladem může být nedávná návštěva Skalního hradu ve Sloupu v Čechách. „Rozhodně se nejednalo o žádný výlet. Skupina odsouzených pod dohledem pracovníků věznice uklidila hrad od všech odpadků,,“ zdůraznila Martina Mazalová, tisková mluvčí zařízení.

Vše proběhlo po domluvě s kastelánem hradu, který práci vězňů hodnotil velice kladně. Aby nezůstalo jen u slov, dokázal kastelán svoji spokojenost tím, že po dohodě s vychovateli vězně za odměnu osobně provedl po skalním hradě.

Podle Mazalové mají odsouzení o činnosti mimo věznici velký zájem. „Vnímají to jako zpestření v jejich jednotvárném životě,“ konstatuje mluvčí. Vězni jsou na podobné programy ale velmi pečlivě vybíráni. Přednost mají ti z nich, kteří jsou umístěni v takzvaném výstupním oddělení. Podobné úklidy letos vězni vykonali také v obci Hamr na Jezeře a v okolí zámku Lemberk v Jablonném v Podještědí.