Nikdy nebyla hradem, klášterem nebo historickou trestnicí. Jedna z velkých českých věznic vznikla na „zelené louce“ právě před půlstoletím ve Stráži pod Ralskem, kdy sem 3. června přijelo prvních 200 odsouzených mužů.

Původně známé rekreační středisko se velice rychle změnilo, když bylo v 60. letech v lokalitách kolem města objeveno ložisko uranové rudy. V okrese nebyl dostatek pracovních sil na nastalý stavební boom, a tak po čase vznikla myšlenka vybudovat v blízkosti Stráže pod Ralskem útvar Sboru nápravné výchovy, jak se tehdy věznicím říkalo. Místo pro věznici bylo určeno na východním okraji města, v místech, kde se dříve konaly pionýrské tábory.

Stavba začala koncem ledna 1973 a svůj provoz věznice zahájila 1. června téhož roku. Tvořily ji pouze tři montované budovy, ale postupně byla za provozu rozšiřována a dotvářena. Odsouzení byli v té době zaměstnáváni u organizací, které zajišťovaly výstavbu spojenou s těžbou uranu, jak bylo původně plánováno. Současně pracovali i u jiných hospodářských organizací v okresech Česká Lípa a Liberec.

Vězni ze Stráže pomáhali na zámku Lemberk.
Úklid a příprava nové vyhlídkové cesty. Vězni ze Stráže pomáhali na Lemberku

„Z jednoho objektu se stala velitelská budova, jedna z nich sloužila jako hospodářské zázemí a kuchyně, další jako ubytovna pro odsouzené. Výstavba dále pokračovala a byly vybudovány strážní věže a oplocení do konečné podoby,“ uvedl současný ředitel Ladislav Blahník na oslavě 50. výročí, které se zúčastnila řada hostů včetně kolegů ze Slovenska a Polska.

Jak ředitel zmínil, dnes již nikdo přesně nespočítá, kolik vězňů si tady odpykávalo své tresty nebo pobývalo ve vazbě, jejíž výkon zde byl zrušen až v roce 2002. „Díky povinnosti archivace ekonomických spisů propouštěných odsouzených ale víme, že za dobu své existence věznice propustila z výkonu trestu 48 023 odsouzených,“ upřesnil. Počty trestanců zůstávaly po léta zhruba stejné, věznice se téměř „vylidnila“ jen po amnestii v roce 1990, kdy během týdne klesl počet odsouzených z 900 na pouhých 40 osob.

Na počátku měla věznice kapacitu 500, později 1000 míst. Dnes má stanovenou normovou kapacitu 633 míst, ale kvůli množství odsouzených je navýšena na 785 míst. Aktuálně je ve Stráži pod Ralskem 723 vězňů. Pro jejich zajištění a zabezpečení chodu má věznice přiděleno 309 tabulkových míst, z nich 192 pro příslušníky a zbytek pro občanské zaměstnance. Tyto počty ale nejsou naplněny, což je problém. „Nejvýraznější je to u příslušníků, kde v současné době není obsazeno 24 míst, ale schází nám také specialisté, lékaři, psychologové a jiní,“ řekl Blahník. Podle něj nedostatek vhodných uchazečů tkví v náročnosti přijímacího řízení, v poloze věznice a v konkurenci nabídek z civilního sektoru.

David Křížek.
Je volný! Jachtař Křížek byl vzorný vězeň, zaznělo u soudu v České Lípě

Věznice musela reagovat nejen na společenské změny, ale i na vývoj techniky. „Při založení věznice nikoho ani nenapadlo, jaké budou problémy se zneužíváním drog či mobilních telefonů. „Také si nikdo neuměl představit běžné používání výpočetní techniky, elektronickou poštu, to že budeme odsouzené učit tisknout na 3D tiskárnách nebo jim umožníme Skype hovory, nebo že uvítáme návštěvu z Texasu,“ podotkl ředitel věznice Blahník.

Na vzpomínkovém setkání k jubileu nechyběl ani jeho předchůdce v ředitelské funkci a současný generální ředitel Vězeňské služby ČR Simon Michailidis. Nezastíral, že je vděčný mnoha lidem, kteří zde sloužili, předali mu cenné zkušenosti a byli mu vzorem po profesní i lidské stránce. „Díky vám je věznice v rámci Vězeňské služby a nejen v ní dávána za vzor co se týká progresivity, otevřenosti novým procesům, novým způsobům práce,“ řekl generál Michailidis s tím, že nyní má možnost srovnávat, vidět rozdílný přístup v rámci státu.

„Není to Potěmkinova vesnice, není to jen o novém sále, hezkých fasádách a pořádku. Je to především o lidech, o tom, že je tady zajištěna bezpečnost, že je tady zajištěn účel výkonu trestu tak, jak vyžaduje moderní způsob vězeňství. Nacházím tady funkční programy zacházení, specializovanou činnost, zároveň řád, pořádek, vyžadování disciplíny, která nezachází do nelidských rozměrů,“ uvedl Simon Michailidis.

Muž kamenem rozbil okénka dvou vozů a ukradl z nich navigaci a plynovou pistoli.
Zloděj vzal z auta plynovou pistoli. Strážníci jej našli u českolipské herny

Věznice byla zřízena pro odsouzené zařazené do II. nápravné skupiny. Dnes se jedná o věznici s ostrahou se středním a vysokým stupněm zabezpečení. Ve věznici je kromě standardních oddílů zřízena bezdrogová zóna, specializovaný oddíl pro odsouzené s mentální retardací, oddíl se zvýšeným stavebnětechnickým zabezpečením, oddíl, kde vykonávají trest příslušníci bezpečnostních sborů, nástupní a výstupní oddíl.