Tři desítky neuvěřitelných motorových strojů projely obcí za doprovodu policistů spanilou jízdu a pustily se do zápolení v jízdě zručnosti a při tahání těžkého břemene. Pivo teklo proudem a celou vesnici zahalila vůně uzených klobás. Lidé se dobře bavili a nikomu nevadil ani slabý déšť, který provázel celé nedělní dopoledne.