Městští zastupitelé usilují o bezúplatné převedení vily v Kalinově ulici do majetku města. Vzhledem k tomu, že od roku 2004, kdy převody nemovitostí z kraje na město začaly, město o tuto budovu a přilehlé pozemky nezažádalo, nabídl kraj vilu k odprodeji.
V lednu letošního roku tak rada kraje odsouhlasila veřejnou soutěž s vyvolávací cenou téměř 2,5 milionu korun. „Ve stanovené lhůtě se přihlásili tři zájemci, z nichž jako nejvýhodnější nabídka byla hodnotící komisí posouzena nabídka novoborské podnikatelky, která nabídla cenu více než dvojnásobně vyšší oproti ceně vyvolávací,“ sdělil mluvčí Libereckého krajského úřadu Jiří Langer.
Teprve v únoru a dubnu zažádal Nový Bor o bezúplatný převod vily do majetku města.
„Požádali jsme žadatelku, aby vydržela, neboť zastupitelstvo projednávání prodeje přerušilo, ale bohužel ona odstoupila od koupě v závěru června sama bez zdůvodnění,“ řekl náměstek hejtmana Karel Dolejší. V srpnu zasedá rada kraje, na které se bude osud vily dále projednávat.
„Bezúplatný převod na město Nový Bor je stále ještě jednou z variant řešení,“ upřesnil Jiří Langer. Do doby, než krajští radní zasednou by také měli Novoborští sdělit, jakým konkrétním způsobem hodlají vilu využít. „Šance na bezúplatný převod vily na město je v případě, když vila nebude sloužit komerčním účelům,“ zdůrazňuje místostarosta Jindřich Mareš.

Místostarosta dále vypočítává, kdo by mohl vilu využít – od Červeného kříže až po skauty či junáky. „Pokud by měla vila přinášet zisk, pak je docela pravděpodobně, že si ji bude muset město koupit, nebo ji kraj jako vlastník prodá jinému zájemci,“ předpokládá místostarosta.
„Záměrem města Nový Bor je přemístit do jednoho z objektů mateřskou školu, která nyní sídlí v ulici B. Egermanna a v níž by se vzhledem k hygienickým podmínkám a počtu dětí musely v budoucnu dělat nákladné stavební úpravy. Město dále hodlá vybudovat na pozemcích sportovní areál pro ZŠ na Náměstí míru (škola má pro výuku k dispozici jen tělocvičnu a venkovní sportovní areál postrádá). Na části pozemků by mělo být vybudované také dětské hřiště,“ připomíná původní záměr starostka N. Boru Stanislava Silná a podotýká: „Objekt, do kterého bude přemístěná škola, město již od kraje získalo.“
V úterý, kdy se konalo jednání zastupitelstva, se představitelé obecní samosprávy dozvěděli, že byla vila v Kalinově ulici je odhadnutá na 2,5 milionů korun. O jejím využití hovořili jen okrajově. Se zajímavým návrhem přišel zastupitel Libor Fafala. „Do vily by mohl být přemístění dům dětí a mládeže, protože ve Smetanově ulici, kdy sídlí, nemají děti k dispozici dostatečně velký venkovní areál.“ Sportoviště, s nimiž s v Kalinově ulici počítá, by pak mohla sloužit i dětem z DDM.
„O využití viě hodně diskutujeme, zabývají se jím především jednotlivé výbory. Jejich návrhy bude 13. srpna posuzovat rada města a z jejího jednání vyplyne návrh zaslaný kraji,“ konstatuje starostka.