Veřejnosti se poprvé otevřela na jaře roku 1986. Turisticky atraktivní velká roubenka Vísecká rychta je od té doby pobočkou českolipského Vlastivědného muzea a galerie. Po hlavní turistické sezoně už v říjnu zůstává pro návštěvníky otevřena jen o víkendových a svátečních dnech.

„V tomto roce jsme výstavní prostory rozšířili o venkovní expozici zaměřenou na starou zemědělskou techniku a práce na poli. Jinak průběžně muzeum obohacujeme o sbírkové předměty,“ uvedl vedoucí pobočky muzea Marek Hofman. Podle něj, byl objekt trvale obýván až do roku 1945, kdy připadl místnímu JZD, které jej využívalo jako vepřín a posléze jako ovčín a skladiště suti a stavebního materiálu.

„Postupem času objekt chátral,“ konstatoval Hofman. Postupná rekonstrukce začala v 70. letech 20. století a trvala až do první poloviny 80. Let. Veřejnosti se rychta poprvé otevřela 5. dubna 1986. Od té doby je tu k vidění expozice zaměřená na vývoj lidové architektury a bydlení v severních Čechách.

Přízemí domu návštěvníky zavede do bohatého selského hospodářství na počátku 19. století. V rychtářské světnici, výminkářské světničce a černé kuchyni s pecí je vystaveno vše, co bylo tehdy k životu potřeba. Na obytnou část domu pak navazují hospodářské prostory. Spížní komora neboli kvelb je věnována zpracování mléka.

Expozice v bývalém chlévu zase ukazuje, jak praly a žehlily naše babičky. Horní patro je věnováno vývoji severočeského domu, jeho základním znakům a stavebním technikám. V komorách a horních světnicích jsou pak představeny tradiční způsoby obživy obyvatel na Českolipsku, jako chmelařství, obilní hospodářství, chov dobytka, přadláctví a tkalcovství, tesařství a další. K vidění jsou tady rovněž atributy lidové výtvarné kultury jako podmalby na skle, polychromované plastiky a ukázky malovaného nábytku.