Obec Kravaře nyní vydala kalendář na příští rok, ve kterém jsou na fotografiích Pravoslava Flaka zobrazeny detaily součástí tamní muzejní expozice, věnované severočeské lidové architektuře.

Několik kusů kalendáře obdržel od starosty Kravař Víta Vomáčky člověk, který se nejvíce zasloužil o zachování památky do dnešních dní, bývalý ředitel českolipského muzea Břetislav Vojtíšek. Jemu je kalendář na své první straně věnován.

„Začalo to v šedesátém roce, kdy bylo Kravařsko připojeno k Českolipsku. Společně s manželkou jsme objížděli nově připojená území, a v Kravařích jsme narazili na krásný roubený objekt, který byl však v hrozném stavu. V tu dobu patřil tamnímu JZD, ve světnici se chovaly ovce, byl tam metr hnoje a od toho hnily trámy ve stěnách. Počítalo se s tím, že to přijde k demolici. My si ale řekli, že je třeba stavbu zachránit," říká pan Vojtíšek s tím, že následně začaly dlouholeté boje, ale nakonec se mu podařilo prosadit stavbu do první kategorie památek, což zabránilo jejímu bourání. „Měli jsme také dost velké problémy s rekonstrukcí, ale nakonec se vše povedlo," podotýká Vojtíšek.

V dubnu 1986 proběhlo slavnostní otevření Vísecké rychty. Břetislav Vojtíšek měl plno dalších plánů, ale mnohé z nich se z různých důvodů nepodařilo naplnit. „Chtěl jsem, aby tam byla kompletní usedlost s výminkem, stodolou a špejcharem. Měl jsem vytipované objekty, které bychom mohli rozebrat a přenést k rychtě," dodává Vojtíšek s tím, že za jeho nástupců už nebyla snaha v jeho koncepci pokračovat.

Nakonec je ale prý nejdůležitější, že se objekt zachránil. S tím souhlasí i starosta Kravař. „Vydaní tohoto kalendáře je poděkováním a vzdáním pocty panu Vojtíškovi za to, že díky němu dnes tuto památku obdivujeme a radujeme se z ní," říká Vomáčka.