V neděli 15.prosince 2002,  se začátkem platnosti nového jízdního řádu Českých drah,  zastavil u novotou zářícího nástupiště českolipské železniční zastávky Holý vrch první vlak. Podle jízdního řádu to bylo ve 4.38 a tento vlak č. 6620 směřoval z České Lípy do Děčína.

Za mrazivého rána jsme se na nástupišti sešli pouzí  tři osamělí živáčci. Některé další podrobnosti lze vyčíst z připojeného poděkování prvního cestujícího, které vyšlo 3. února následujícího roku v městských novinách (viz. foto níže).  Bohužel, dosti silný mráz se podepsal i na mechanice fotoaparátu, a tak se dochoval (aspoň pokud je mi známo) jediný a nepříliš kvalitní snímek této události.

Trvalo to ovšem pět a půl roku, než se zastávku podařilo prosadit a vybudovat. Na  svém zasedání 25.června 1997 zastupitelstvo České Lípy tento záměr podpořilo, když předtím ústecké obchodně provozní ředitelství Českých drah potvrdilo, že její zřízení na zvoleném místě je možné. Krátce předtím také proběhla anketa mezi obyvateli města, zda by si  její zřízení přáli. Ze 140 respondentů 132 (94%) bylo pro.

Není se co divit. Kdo tehdy cestoval mezi Děčínem a Českou Lípou, mohl pravidelně vidět řadu cestujících, kteří riskantně vyskakovali z vagónů do příkopu u trati právě v místě budoucí zastávky, kdykoliv vlak zastavil na červené u semaforu. Před rokem 1989 jezdila mezi oběma městy hojně využívaná  autobusová linka,   a po její zrušení se cestování tímto směrem lidem značně zkomplikovalo.

Zřízení zastávky se z finančních a dalších důvodů protahovalo  a také ne všichni zastupitelé byli přesvědčeni o její potřebnosti. Konečně i samotné České dráhy varovaly, že město „bude hradit i zvýšené provozní náklady ČD v případě, že tyto nepokryjí tržby."  Nakonec se ale přece jen podařilo stavbu zastávky dovést do zdárného konce  a čas  také ukázal zbytečnost obav, že nebude využívána.

Stavba zastávky Holý vrch v České Lípě.

Poděkování v Městských novinách z února 2003.

PhDr. Miroslav Hudec