Už jen necelé dva týdny potrvá, než přestanou jezdit vlaky mezi Českou Lípou a Svorem. Důvodem několikaměsíční výluky bude oprava rizikového železničního náspu za stanicí Česká Lípa – Střelnice směrem na Nový Bor. Násep v oblasti mokřadu říčky Šporka se dal do pohybu už v minulosti a naposledy před rokem, od té doby zde musí vlaky několik set metrů projíždět krokem. Odborníci na místě dál monitorují otřesy a pohyby.

Vleklý problém má vyřešit důkladná oprava. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se chystá za stavební práce na náspu utratit 131 milionů korun. „Stavbu zajistí sdružení čtyř firem. Na trati už začaly přípravné práce, přeložky inženýrských sítí a další nezbytné kroky,“ konstatoval mluvčí SŽDC Marek Illiaš. „Mimořádný důraz klademe na odvodnění. Ukotveny tam budou dlouhé piloty a celý svah by měl být zpevněný tak, aby k dalšímu sesuvu nedocházelo,“ dodal Illiaš.

Plánovaná výluka na této trati znepříjemní lidem cestování na dlouhých 120 dní. Týkat se bude úseku stanic Česká Lípa hlavní nádraží až Nový Bor respektive Svor. „Nepřetržitá výluka potrvá od soboty 17. srpna od 6.30 hodin až do půlnoci 14. prosince tohoto roku,“ upřesnila regionální mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.

Jak informovala, po dobu výluky budou všechny osobní vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou podle výlukového jízdního řádu, který je zveřejněn na webových stránkách drah na odkazu Jízdní řád – Traťové jízdní řády – Trať 080.

Podle Novotné bude osobní vlak číslo 6017 v období od 17. srpna do 1. září v úseku Rumburk – Svor veden o 27 minut dříve, z Rumburku má odjíždět v 16.10 hodin. Od 2. září pak vlaky Os 6000, Os 6005, Os 6010, Os 6012 a Os 6017 nahradí autobusy v úseku Česká Lípa – Rumburk a opačně s mimořádným přestupem v železniční stanici Svor. U všech jízd s autobusy nebude garantována služba uvedená v jízdním řádu jako „Vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku“, „Přeprava spoluzavazadel“ a „Úschova během přepravy“. „Přeprava dětských kočárků bude možná pouze do vyčerpání kapacity autobusu,“ připomněla Gabriela Novotná.

Podle českolipského zastupitele a propagátora železnice Miroslava Hudce, který problém dlouhodobě sleduje, je v rizikovém bodě nerovnost kolejnic viditelná pouhým okem a dosud ji provizorně dělníci vyrovnávali podsypem štěrkem a podbíjením. Hudec upozornil, že nestabilita železničního náspu zde může souviset s událostí před 25 lety.

Tehdy, 25. srpna 1994, tam totiž přívalový déšť při bouřce smetl velký kus náspu. „Ten se musel celý nasypat znovu. Otázka je, jak kvalitně se to tehdy udělalo,“ podotkl Hudec. Tento železniční násep se prý dal do pohybu už v roce 1969 a pak znovu v roce 1983, kdy následovala částečná sanace. Naposledy se jílové podloží kolejí hnulo loni v létě. „Došlo k opětovnému upevnění pražců, bohužel ani tato dílčí oprava nepomohla. Tento úsek je tak velice pečlivě monitorován,“ uvedl tehdy mluvčí SDŽC Marek Illiaš.

Železničáři pak místo soustavně kontrolovali, jednou týdně probíhalo měření. U kolejí i na přilehlých loukách mají postavené sledovací body. Strojvůdcům navíc nařídili pomalou jízdu. „Nadále dostáváme průběžné informace z monitoringu podloží svahu. Z nich vyplývá, že se situace nezhoršuje, proto nemáme v plánu zavádět další opatření. Samozřejmě platí i náš požadavek, aby bylo nestabilní podloží opraveno nejpozději do konce září tohoto roku,“ řekl mluvčí Drážního úřadu Martin Novák.

Po železnici mezi Českou Lípou a Jedlovou respektive Rumburkem projede denně několik desítek vlaků. Od loňského pohybu jílového podloží zde musí strojvedoucí lokomotiv na 300 metrů dlouhém úseku zvlněné trati držet rychlost 10 km/h.