Pouze krokem smějí dlouhé měsíce projíždět vlaky několik set metrů dlouhý kus trati za stanicí Česká Lípa – Střelnice směrem na Nový Bor v oblasti mokřadu říčky Šporka. Důvodem je nestabilní železniční násep, který se naposledy během loňského léta dal do pohybu. A nebylo to poprvé. Vyřešit vleklý problém má důkladná oprava. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) kvůli tomu vyhlásila zakázku na stavební práce za 131 milionů korun. Firmy se o ni mohou ještě týden ucházet.

„V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Trať se bude opravovat v nepřetržité výluce s předpokladem dokončení do konce letošního roku,“ potvrdil mluvčí SŽDC Marek Illiaš. Vybraná firma se postará o částečnou výměnu materiálu náspu, přičemž zadavatel zakázky klade mimořádný důraz na odvodnění.

Od posledního sesuvu se o situaci začal zajímat Drážní úřad. O uzavření trati ale nerozhodl, jelikož jeho specialisté usoudili, že bezprostřední nebezpečí lidem nehrozí. SŽDC nechala hned vypracovat geologické posudky i projekt na celkovou pilotáž pomocí moderních technologií. „Ukotveny tam budou dlouhé piloty a celý svah by měl být zpevněný tak, aby k dalšímu sesuvu nedocházelo,“ konstatoval Illiaš.

Martin Novák z Drážního úřadu uvedl, že probíhá pravidelný monitoring trati. Jak sdělil, z posledního výsledku z dubna 2019 je zřejmé, že se nepřekračují mezní hodnoty mající vliv na případný další posun podloží kolejí. Podle něj ke stabilizaci stavu přispělo i opatření SŽDC v podobě snížení rychlosti v tomto úseku.

K provedení rekonstrukčních prací bude nevyhnutelná výluka. Na trati mezi Českou Lípou a Novým Borem se tak cestující budou muset přepravovat v autobusech.

Podle českolipského zastupitele a propagátora železnice Miroslava Hudce, který problém dlouhodobě sleduje, je v rizikovém bodě nerovnost kolejnic viditelná pouhým okem a provizorně ji dělníci vyrovnávají podsypem štěrkem a podbíjením. Před několika dny se byl na místo, kde svah ujíždí, podívat se zástupcem firmy, která ho monitoruje. Hudec odborníky upozornil, že nestabilita železničního náspu v této lokalitě může souviset s událostí před 25 roky. Tehdy, 25. srpna 1994 tam totiž přívalový déšť při bouřce smetl velký kus náspu.

„Ten se musel celý nasypat znovu. Otázka je, jak kvalitně se to tehdy udělalo,“ podotkl Hudec. Z jeho informací také vyplynulo, že stavbaře čeká znovuodtěžení celého náspu, odvodnění podloží a zpevnění, postavení nového náspu.

Nejde o první aktivitu svahu. Železniční násep se prý dal do pohybu už před půlstoletím, pak znovu v roce 1983, kdy následovala částečná sanace. Naposledy se jílové podloží kolejí hnulo vloni v létě. „Došlo k opětovnému upevnění pražců, bohužel ani tato dílčí oprava nepomohla, tento úsek je velice pečlivě monitorován,“ uvedl tehdy mluvčí SDŽC Illiaš. Železničáři pak soustavně místo kontrolovali, jednou týdně probíhalo měření, strojvůdcům nařídili pomalou jízdu.