Zvládnutí díla nad romantickým údolím stěžoval přístup, který byl stavbařům umožněn jen po kolejích, navíc montéři museli veškeré práce zvládnout ve více než dvacetimetrové výšce.

„Nepřetržitá výluka v úseku Blíževedly – Česká Lípa potrvá do 30. září. Po dokončení současné opravy u Zahrádek zde už žádnou další výluku neplánujeme,“ informoval mluvčí státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) Marek Illiaš. Jak sdělil, dodavatelem stavby je společnost Strabag Rail, která zde mimo jiné vyměňuje ocelovou konstrukci z roku 1911, která už byla v nevyhovujícím technickém stavu. „Celkové investiční náklady dosahují 50 milionů korun bez DPH,“ dodal Illiaš.

Most pochází z roku 1898 a má tři pole, ocelová konstrukce je o 13 let mladší. Během obnovy se ve druhém poli nahradila stávající ocelová konstrukce. Hmotnost nové konstrukce včetně konzol činí zhruba 134 tun, rozpětí je 41,4 metru a šířka 5,4 metru. Na stavbu byla dovezena po jednotlivých částech, zde se svařila do jednoho celku a následně přesunula více než půl kilometru po koleji nad mostní otvor.

Českolipská radnice.
Lípa míří do Lužických hor. Město se stane členem sdružení na podporu turistiky

Termín 30. září pro uvedení trati do provozu potvrdil také zástupce společnosti Strabag Rail Bořivoj Leszko. „Výluka skončí a vlaky zase pojedou. I když úplné dokončení plánujeme na konec listopadu,“ uvedl. „Budou to ale už jen práce, které nebudou mít vliv na provoz na mostě. Dokončíme spárování pískovcového zdiva, demontujeme lešení. Rozřežeme a odvezeme starou konstrukci. A také provedeme terénní úpravy pod mostem,“ popsal Leszko. 

V rámci stavby zde dělníci provedli sanace kleneb, pilířů a opěr stavby, injektáže, přezdívání, otryskání zdiva a spárování. Zhotovili nové úložné prahy a prefabrikované římsy včetně zábradlí. Součástí prací na mostě jsou i přeložky inženýrských sítí a rekonstrukce železničního svršku. Podle Leszka bylo na stavbě nejnáročnějším úkolem přemístění nejdelší, více než čtyřicetimetrové, ocelové konstrukce hlavního pole.

Při opravě využili unikátní technologii

Firma ke zvládnutí využila technologie, kdy se nejprve nová konstrukce sestavila v jeden celek v železniční stanici Zahrádky, následně byla pomocí dvou autojeřábů s nosností 200 tun přeložena na přistavené železniční vozy a následně přesunuta 600 metrů po železnici. „Při přepravě bylo především potřeba si poradit s velkým převýšením kolejí v obloucích. V obloucích bylo nutné ohlídat těžiště a náklon konstrukce, tak aby nedošlo k jejímu překlopení,“ podotkl Leszko.

Byt. Ilustrační foto
Do oprav městských bytů v ulici Československé armády se pustí Česká Lípa

Náklon konstrukce byl kompenzován hydraulickými lisy  umístěnými na železničních vozech pod novou konstrukcí. „Stávající konstrukce byla využita pro přejetí železničními vozy přes mostní otvor a následně byla zavěšena na předem připravené podpěrné věže,“ vysvětlil technik. Až poté byl nový most uchycen, aby odjely železniční vozy a most spuštěn k tomu stávajícímu. „Obě konstrukce byly spolu sepnuty a následovalo postupné spuštění stávajícího mostu. Vybudovány nové ložiskové bloky a osazena nová ložiska a až pak byla nová konstrukce spuštěna do definitivní polohy,“ uvedl Leszko.

Jak podotkl, tato operace nebyla snadná, nicméně výrazně zkrátila délku výluky na trati. „Použitá technologie je velmi unikátní a na území České republiky byla použita teprve podruhé,“ řekl Leszko. Teprve pak mohli stavbaři demontovat dočasné podpěrné věže.

„Byl jsem se tam podívat už i tehdy, když před několika roky vyměňovali první mostní pole nad údolím Karby,“ řekl příznivec železnice Miroslav Hudec, který doufá, že zlepšování trati 087 směrem do Litoměřic neskončí jen rekonstrukcí tohoto mostu. „Cílem je takové zvýšení traťové rychlosti, aby se cesta do Litoměřic vlakem zkrátila na maximálně 40 minut,“ prohlásil Hudec.

Jiří Čivrný na startu.
Chcete poznat Českou Lípu? Pak lepší závod než City Cross Run & Walk nenajdete