Jedno kliknutí myší na počítači dokáže připravit dopravní cestu pro vlaky na trati mezi Českou Lípou a Bakovem nad Jizerou. Namísto čtyřiceti lidí řídí provoz na trati jediný člověk s pomocí moderní výpočetní techniky. Skončila modernizace pětačtyřicet kilometrů dlouhé trati, která je vybavena nejmodernějším zabezpečovacím zařízením.
Vyšší bezpečnost železničního a silničního provozu a zvýšení rychlosti, to jsou výsledky investiční akce, kterou právě dokončila Správa železniční dopravní cesty. „Investovali jsme 236 milionů korun, které jsme získali díky negarantovanému úvěru,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jan Komárek. Železniční trať z České Lípy do Bakova nad Jizerou je v současné době nejmodernější regionální tratí v České republice.
Úvěr bude SŽDC splácet z úspor, které díky menšímu počtu pracovníků nastanou. „Předpokládáme návratnost investice během šesti let,“ dodal Jan Komárek.
K bezpečnosti silničního provozu přispěje i sedmnáct zrekonstruovaných přejezdů, přičemž sedm z nich je vybaveno závorou. „To umožňuje vlakům, aby těmito místy projížděly vyšší rychlostí,“ vysvětlil Zdeněk Chrdle, generální ředitel AŽD Praha. Do systému jsou zapojeny i zřídka používané přejezdy u polních cest, u nichž by instalace nového zařízení byla nákladná. Přejezdy jsou trvale uzavřené a pouze v případě potřeby je dozorčí stanice schopen přejezd otevřít. Traťová rychlost se zvýšila na 80 km v hodině.
Po nákladné rekonstrukci mají všechna nádraží centrálně ovládané hlášení o příjezdech a odjezdech vlaků, které se také obsluhuje z dispečerského pracoviště v České Lípě. Ve stanicích je instalován nový kamerový systém, čímž se zvyšuje bezpečnost cestujících. „Bohužel, vandalové už si zařádili a dvě kamery odcizili. Nahrazujeme je novými,“ doplnil Zdeněk Chrdle.
Na nádraží v Doksech je instalovaná nová přehledná digitální tabule s odjezdy vlaků, jakou cestující znají z celé řady dalších nádraží v České Republice.
V České Lípě vzniklo nové dispečerské pracoviště, které řídí celý provoz. „Dispečer má lepší přehled nad celým úsekem, od jednoho počítače ovládá výhybky i staniční rozhlas na celé trase, a výrazně tak může zkrátit například doby při křižování vlaků,“ říká Jiří Kolář, náměstek generálního ředitele ČD pro provoz. „V některých stanicích musel výpravčí chodit přehazovat výhybky ručně. Teď jde o jedno kliknutí myší na počítači a výhybky jsou vyhřívané.“
Investorem racionalizace tratě je Správa železniční a dopravní cesty, zabezpečovací zařízení dodala společnost AŽD Praha.