Prokázaly to definitivně analýzy DNA ze vzorků vlčího trusu, zajištěného na Českolipsku. Zkoumání prováděli odborníci z Univerzity Karlovy a České zemědělské univerzity v Praze.Výsledky analýz tak zjednodušeně řečeno vyloučily možnost, že by českolipští vlci pocházeli z horských oblastí. „Nížinná forma vlka, jejímiž zástupci jsou podle analýzy i vlci z Českolipska, se geneticky odlišuje od horských populací s výskytem v Karpatech," uvedla k výsledkům Karolina Šůlová, tisková mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny, instituce, jež si analýzy vzorků z Českolipska objednala.

Že nemají s horskými vlky mnoho společného, mohou vědci jasně určit, porovnávali totiž získanou DNA i se vzorky vlčích populací ze Západních Karpat i dalších oblastí střední Evropy, do analýzy byly zařazeny i vzorky německého ovčáka a československého vlčáka.

„Ukázalo se, že česká zvířata vykazují příbuzenské vztahy pouze s populacemi typickými pro západní Polsko a východní Německo," potvrdila Šůlová.

Odborníci také zjistili, že část odebraných vzorků z Českolipska patří samci, část samici.

„To nás ale pochopitelně vzhledem k tomu, že se vlčí pár u nás letos v létě rozmnožil nepřekvapilo," uvedl Luboš Beran, zoolog Správy CHKO Kokořínsko. Přiznal současně, že věří, že analýzy DNA přinesou i další výsledky. „Mezitím jsme odebrali i další vzorky, které se nyní zkoumají," dodal.

Vlčí smečku na Českolipsku dál „sledují" fotopasti. V období od 6. do 27. listopadu se podařilo třem fotopastem pořídit více než 50 záznamů (fotografií i videozáznamů).

Vlci zde byli zachyceni celkem po dobu třinácti dnů z uvedených jedenadvaceti. Od 22. října se však podařilo fotopastem zachytit maximálně pouze čtyři vlky. Není proto jisté, zda je vlků stále pět, či pouze čtyři.

Během listopadu se také ukázalo, že vlci se pohybují na mnohem širším teritoriu, než se dosud předpokládalo. Na lov se vydali i do okolí Bezdězu, což zachytila fotopast nainstalovaná členy mysliveckého sdružení Bezděz.

„Vzhledem k tomu, že vlčí smečka potřebuje rozsáhlé teritorium, obvykle se udává minimálně sto kilometrů čtverečních, tak je pravděpodobné, že se jedná o tutéž smečku," doplnila Karolína Šůlová. Podle ní pro tuto skutečnost hovoří i fakt, že byli zachyceni opět čtyři vlci, a to v době, kdy nebyli zachyceni fotopastí v přírodní rezervaci Břehyně-Pecopala.

Pouze čtyři vlci? Kam zmizel pátý?

letos 22. října zaznamenaly fotopasti ochránců přírody ze Správy CHKO Kokořínsko-Máchův kraj naposledy smečku pohromadě s celkem 5 vlky

od té doby se podařilo zachytit na několika různých místech vždy maximálně jen čtyři vlky pohromadě

podle odborníků to nemusí nic znamenat, zachytit celou smečku najednou je složité, ale je i možné, že jeden z vlků byl zastřelen nebo ho srazilo auto