Není jich sice tolik, jako na jiných místech republiky, nebo jinde v Evropě, ale svoje místo si v regionu našly. Nikdo dnes neví, odkud se vzaly. Někteří odborníci se přiklánějí k názoru, že vznikly relativně v nedaleké minulosti a v dané lokalitě, jiní upřednostňují teorii migrujících pověstí. Ty se většinou na místo zavlečou s příchodem jiných národů.

V báchorce se praví, že na kopci Vlhošť se scházeli vlkodlaci, kteří se pak rozprchli do okolí, aby dělali to, co se od vlkodlaků očekává. Rdousili lidi, trhali stáda dobytka na cáry a případně nakazili nějakého nešťastníka, aby se s úplňkem změnil na stejné monstrum. Na ostatní informace je legenda skoupá, stejně jako historická fakta, která by objasnila původ pověsti.

Vrch plný pavouků

Kopec je zajímavý nejen pro tuto historku, ale zaslouží si více pozornosti i ze zcela jiných důvodů. Pokud budete kopec hledat, pak ho najdete v Dokeské pahorkatině, která je součástí Ralské pahorkatiny, jihovýchodně od České Lípy, zhruba jeden kilometr východně od osady Hvězda. Vlhošť leží necelých šest set čtrnáct metrů nad mořem a přestože se nachází na Českolipsku v Českém středohoří, ochranáři ho zahrnuli do Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.

Od roku 1998 je kopec chráněn jako přírodní rezervace a chráněné území zahrnuje i vedlejší Malý Vlhošť. Další pískovcové valy, které na Vlhošť navazují poblíž, jsou nejen Malý Vlhošť, ale i Stříbrný vrch. Místní bučiny tvoří ideální biotop pro pavouky, a tak mnohá dáma, která se na vrch vypraví, narazí v nestřeženém okamžiku na vypaseného pavouka.

Samotný kopec je porostlý lesem včetně vrcholu a pokud se tam výletník dostane, bude mít dost omezený výhled. Protože na území přírodních rezervací je mimo značené cesty pohyb turistů zakázán, je vrchol pro veřejnost nepřístupný, a tak si turista nemusí lámat hlavu s výhledem do okolí. K tomu je zřejmé, že značená cesta až na vrchol nikdy nevedla.

Zkamenělá husa

Nepřehlédnutelná a velmi výrazná je pískovcová kupa, která především z dálky zaujme každého pozorovatele. Na západním úbočí kopce vystupují z lesa bochníkové pískovcové skály. Ty se spojují a tvoří úžasnou a mohutnou vodorovnou řadu.Vlhošť je tvořen znělcem a to kvůli sopečnému původu zdejší krajiny. Je to neuvěřitelných třicet jeden milion let, jež nás dělí od vzniku unikátního vrchu.

Vlhošť je charakteristický svými pískovcovými terasami. Pískovcové útvary na Vlhošti mohou evokovat spoustu pověstí. Ovšem žádná, která by se vztahovala alespoň k jednomu typickému útvaru, není. Najdete zde balvan, jenž se jmenuje Husa. Je to bizarní skalní útvar, který skutečně připomíná husu se skloněnou hlavou. Vznikl patrně zvětráváním okolních hornin, po němž zbylo jen jádro s příměsí železa.

Ale na tento, ani jiný z objektů se nevztahuje žádná pověst. Nabízela by se třeba o chudé pastýřce, která díky huse našla hrnec plný zlata, nebo jak neposlušná husa zkameněla. V nedalekém skalním městě divoce vyhlížejících zalesněných roklí a pískovcových skal se nachází množství převisů, z nichž největší a nejznámější se jmenují Krápník a Tisícový kámen.

A opravdu to nejsou žádní drobečkové. Skalní převis Tisícový kámen se nachází jen zhruba pět set metrů od převisu Krápník.

Schovali se za války

Krápník je dlouhý skoro padesát metrů, hluboký deset a deset metrů je i vysoký. Tisíciletý kámen je jen o něco málo kratší. V obou jsou upravená ohniště a suchým listím vystlané prostory na spaní. Pro poutníky ideální úkryt za sychravého počasí.

Na dně vyčnívá několik mohutných pískovcových kamenů. Převisy vyhledávali lidé již od mladší doby bronzové. V písku mezi nimi se ojediněle objevují střepy po obyvatelích lužické kultury, kteří tyto převisy užívali jako ochranu před nepřízní počasí, když zde pásli svá stáda. V době pruských válek se zde ukrývalo obyvatelstvo z nedalekého okolí.

Podle tradice byl kdysi vypálen obrocký dvůr a zdejších tisíc ovcí našlo ochranu právě pod tímto mohutným převisem, a to až do doby, než byl ovčín obnoven.

Příště: Ralsko - létalo nad vojenským prostorem UFO

Autor: Tomáš Mařas