Vlídné, přátelské, přívětivé. I tak by se dalo přívlastky ocenit gesto, které vůči městu Česká Lípa udělal Liberecký kraj. Z iniciativy hejtmana Martina Půty kraj nechal vzniknout speciální Memorandum o vyjednávání majetkového podílu České Lípy v českolipské nemocnici s poliklinikou. Memorandum zaručuje určitou výhodu pro město, jeho hlavním cílem ale bylo podle hejtmana Půty otevřít prostor pro další jednání (poté, co Česká Lípa navrhla nepřijatelné varianty svého vstupu do nemocnice).

Memorandum v úterý schválili krajští radní a v následujících dnech by ho měla „ratifikovat" také Rada města Česká Lípa. O co přesně jde? A není gesto Libereckého kraje a hejtmana až příliš vlídné?

Do dozorčí rady zástupce města

Memorandum především umožní České Lípě, aby mělo město už nyní vliv na dění v nemocnici a aby mělo přímý kontakt s tím, co se v nemocnici projednává. „Poté, co bude memorandum schváleno a podepsáno oběma stranami, umožní Liberecký kraj městu Česká Lípa zastoupení v orgánech českolipské nemocnice, a to po celou dobu platnosti tohoto memoranda. Konkrétně dojde k navýšení počtu členů dozorčí rady o jedno místo, které obsadí zástupce nominovaný městem Česká Lípa," upřesnil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Česká Lípa podle něj dlouhodobě i za všech předchozích vedení města usilovala o to mít na chod nemocnice vliv. „Teď bude moci už ve skutečnosti do toho mluvit, ale současně také přijmout odpovědnost za rozhodnutí, která v nemocnici vznikají," uvedl hejtman.

Podepsáním memoranda se kraj i město zavážou také k dalšímu postupu v jednání o majetkovém podílu České Lípy. Podle memoranda společně vyberou nejvhodnějšího znalce, který připraví tržní ocenění českolipské nemocnice. Na základě jeho výsledku má poté město Česká Lípa Libereckému kraji navrhnout velikost majetkového podílu, který je připraveno odkoupit do svého vlastnictví.

„Za mě osobně by se účast města měla pohybovat na úrovni minoritního akcionáře," zdůraznil Půta.

Podpisem memoranda se také obě strany zavazují, že nejpozději do konce června roku 2016 projednají všechny potřebné náležitosti k tomu, aby mohlo dojít k 1. 7. 2016 k majetkovému vstupu města Česká Lípa do českolipské nemocnice.

„Je to o hledání kompromisu, což ze své pozice dobře znám a chtěl bych k tomu přispět. Pokud se do června nedohodneme, tak to uzavřeme a dál už se tím nebudeme zabývat," nastínil Martin Půta.

Na dotaz Deníku také řekl, že se schválením memoranda na straně České Lípy neočekává žádné komplikace. „Dnes (tj. ve středu pozn.red.) ráno jsem po telefonu mluvil s paní starostkou Žateckou. Informoval jsem ji o schválení memoranda radou kraje. V České Lípě by měla memorandum schvalovat rada města. Komplikace neočekávám, text memoranda Česká Lípa připomínkovala," odpověděl hejtman.

Memorandum už vzala na vědomí i dozorčí rada českolipské nemocnice, ačkoliv krajští zástupci v ní ho považují za příliš vlídné gesto vůči České Lípě. „S ohledem na to, jaké kategorické a nereálné požadavky město vůči kraji vzneslo, je pro mě a zaznívalo to na jednání dozorčí rady i od kolegů takový postup v tuto chvíli příliš shovívavý," řekl Deníku Jiří Löffellmann, starosta Skalice u České Lípy, člen dozorčí rady nemocnice. Löffelmann už dříve veřejně prohlásil, že kdyby záleželo na jeho rozhodnutí, tak Liberecký kraj by už jednání s Českou Lípou dávno ukončil.

Vyjádření starostky České Lípy Romany Žatecké se nepodařilo získat.