Některá města se chtějí bránit neúměrnému růstu počtu heren a tím i hazardu. Na Českolipsku ale starostové zatím o iniciativě Sdružení měst a obcí proti hazardu nevědí. Přesto se touto problematikou zabývají.
„Myslím, že v Novém Boru začíná být heren hodně. Chtěli bychom mít vliv na to, kolik heren v našem městě je a kde se otevřou,“ předeslal místostarosta Nového Boru Jindřich Mareš. Zároveň připustil, že příjem z výherních hracích přístrojů je vítanou finanční injekcí do městského rozpočtu.
„Tyto peníze jsou určené do sportu a do kultury, takže částečně mohou mládež odvádět od automatů a jiných negativních jevů,“ poznamenal Jindřich Mareš.
V Novém Boru také zvažují, že by zavedli veřejnou vyhlášku, která by regulovala vzdálenost od škol a podobných zařízení.
V České Lípě je téměř šedesát heren. „Toto číslo zůstává v poslední několika letech více méně neměnné. Naše město se v tomto ohledu samozřejmě řídí a striktně dodržuje zákon, to znamená, že provozovny se nenacházejí v bezprostřední blízkosti škol, církevních staveb, v budovách sociálních ústavů nebo například státních úřadů,“ konstatovala starostka Hana Moudrá.
Na dotaz, zda se připojí k iniciativě obcí, odpověděla, že prozatím přesné informace zatím nemá.
K důvodům úsilí obcí patří snaha čelit sociálním důsledkům her na automatech, ale i omezení nekontrolovaného otevírání heren a ve velkých městech i kasin. Dále chtějí mít z tohoto podnikání i adekvátní podíl na zisku. Roste množství videoterminálů, ze kterých ale obce a města nedostávají žádné poplatky.
K zakládajícím členům sdružení patří Aš, Bohumín, Cheb, Jičín a Velké Meziříčí.