V Sasku se vlci pohybují už od roku 2000, momentálně se tam vyskytuje 13 rozmnožujících se smeček. Přes hranice to však šelmy nemají daleko. Před čtyřmi lety se vlci původem z německo-polského pomezí usídlili v okolí Doks v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, kde se také úspěšně rozmnožují. Jednotliví vlci se pravidelně objevují v Lužických i Jizerských horách a Krkonoších.

„Vlci se objevují v různých částech republiky a šíří se fámy, že jsou do přírody vysazováni. Na základě monitoringu i genetických analýz je však jednoznačné, že jde o přirozené šíření jedinců právě ze sousedního Saska, ale i Polska,“ uvedla mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Karolína Šůlová.

PLACHÁ ZVÍŘATA? NE, JSOU PĚKNĚ ZVĚDAVÍ

Mluvčí dodala, že v žádném případě nejde o plaché zvíře, jak si někteří lidé myslí. Vlci jsou naopak zvědaví a mohou se i ve dne pohybovat v obydlených částech.V noci nebo za setmění mohou u obcí hledat zbytky jídla nebo nedostatečně chráněná stáda ovcí. Škody na stádech hospodářských zvířat posuzuje právě Agentura ochrany přírody. Na druhou stranu ale vlci pomáhají regulovat počty přemnožené zvěře, kterou se živí především.

Pro člověka nemusí setkání s vlkem nutně představovat nebezpečí. „Ve dne vidí hůře než člověk, takže těch pár sekund, než zjistí, že se dívá na lidi, neznamená, že chce člověka napadnout, ale že vyhodnocuje, co vlastně vidí. Poznatky z Německa, kde mají s vlkem více zkušeností, ukazují, že takové chování nepředstavuje zvýšené nebezpečí pro člověka,“ dodala Karolína Šůlová.

Nyní se české a saské organizace rozhodly spolupracovat v novém projektu, aby vlky ochránily a aby zvýšily informovanost o těchto šelmách. Státní instituce například společně pracují na monitoringu pohybu vlků a v případě, že by se některý z nich choval nestandardně, budou postupovat tak, aby zajistily bezpečnost lidí.

JAK OCHRÁNIT STÁDA PŘED ŠELMAMI

Projektovým územím je Ústecký, Liberecký a Karlovarský kraj, dopad však má být celorepublikový. „Projekt je šancí, jak pomoci nekonfliktnímu návratu velkého predátora, a přitom vyslyšet a zohlednit zájmy dotčených subjektů. Šelmy do přírody patří úplně stejně jako jejich kořist a měli bychom být rádi, že v době globálního vymírání velkých živočichů se najdou i takoví, kteří vedle člověka mohou existovat. Pokud z toho soužití vzniknou problémy, projekt je pomůže řešit,“ řekl manažer projektu na České zemědělské univerzitě Tomáš Jůnek.

Právě zemědělská univerzita celý projekt koordinuje a věnuje se výzkumu vlka v krajině. Ministerstvo životního prostředí pak bude v rámci projektu pracovat na vytvoření programu péče o vlka, saští partneři předávají dlouholeté zkušenosti s výskytem i monitoringem vlků.

V rámci projektu vznikly i webové stránky www.navratvlku.cz, které mohou pomoci především majitelům stád hospodářských zvířat. Informují o způsobu života a chování vlka ao tom, jak nejlépe ochránit stáda před škodami způsobenými touto šelmou. O průběhu plánovaných činností pak informuje web owad.fzp.czu.cz.