Starostka České Lípy Hana Moudrá převzala z rukou jeho vnučky Lucrezie Škaloudové Puchmajerové sedmnáct grafických listů s motivy České Lípy, okolních měst i zahraničí.

Rudolf Novotný se stal čestným občanem České Lípy in memoriam. Během slavnostního aktu, který proběhl v rámci oslav 28. října, řekla vnučka výtvarníka Lucrezia Škaloudová Puchmajerová: „Díky další katastrofě, která nás postihla, se na půdě našeho vyhořelého domu objevila část dědečkova díla.“

Poděkovala tak městu za pomoc, kterou se jim dostalo bezprostředně po požáru domu. „Část děl, která se uchovala, věnujeme městu,“ řekla vnučka výtvarníka.

A tak se také stalo. Sedmnáct grafických listů nyní patří městu. Připomeňme, že ve Vlastivědném muzeu a galerii probíhá výstava výtvarných prací Rudolfa Novotného, na níž jsou k vidění mimo jiné i dokumenty a fotografie hovořící o jeho spojitosti s Českou Lípou.