Vyhlašovatelem soutěže je nestátní nezisková organizace Smart City Innovations Institut. Projekt získal Zvláštní cenu poroty v konkurenci stovky dalších projektů z celé republiky.

„Hospodaření s vodou je součástí koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj, jejímž cílem je nasměrovat aktivity kraje v oblasti využívání chytrých technologií tak, aby pozitivně ovlivňovaly život obyvatel. V minulém ročníku soutěže Chytrá města jsme získali za akční plán této koncepce ocenění v kategorii vize/idea Smart city a tím, že jsme nyní uspěli s konkrétním projektem rovněž v této soutěži jen dokazuje, že jsme se vydali správnou cestou,“ uvedl radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova Jiří Ulvr, který ocenění převzal.

Projekt hospodaření se srážkovou vodou bodoval v soutěži Chytrá města 2021Projekt hospodaření se srážkovou vodou bodoval v soutěži Chytrá města 2021Zdroj: SVS

Projekt Hospodaření s dešťovou vodou v Libereckém kraji byl poprvé uveden do praxe při stavebních úpravách Obchodní akademie v České Lípě loni v létě. Předmětem stavebních úprav spojených s rekonstrukcí sociálního zařízení byla instalace technologie na využití dešťové a šedé vody v objektu školy. Jímaná dešťová voda slouží k zalévání trávníků, kropení dvora a splachování toalet. Šedá voda po přečištění a dezinfekci UV lampami slouží rovněž ke splachování.

Projekt získal podporu z Operačního projektu životní prostředí. „Jednou z cest, jak nahradit absenci systémových financí do oprav, rekonstrukcí a výstavby školské infrastruktury z rozpočtu státu nebo Evropské unie je využití podobných projektů, navíc šetrných k životnímu prostředí,“ podotkl Dan Ramzer, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Vodohospodáři na severu Čech letos investují téměř 1,9 miliardy korun
Vodohospodáři na severu Čech investují téměř 1,9 miliardy

Jde o jednu z investic Libereckého kraje, která řeší nedostatek vody a lepší hospodaření s vodou jako cenným zdrojem. Náklady dosáhly necelých deseti milionů korun (9 637 448 Kč), z toho přes 7 milionů získal kraj z dotací.

Cílem je postupně vybavit co největší počet budov a areálů v majetku kraje oddělenými rozvody a technologiemi na využívání šedé vody. Liberecký kraj tento přístup zavedl do standardizovaného projekčního postupu. Již nyní jsou u všech chystaných staveb či rekonstrukcí zvažovány možnosti uplatnění tohoto řešení.

Kraj zároveň úzce spolupracuje s Technickou univerzitou v Liberci, kde se technologiemi na čištění vody zabývají a dává tak příležitost pro jejich vyzkoušení a aplikaci dalším inovativním a efektivnějším nápadům.