V dotačním fondu je pro ně připraveno 14 milionů korun. Právě retenční opatření pomáhají zvyšovat odolnost místní flóry i fauny vůči nepříznivým projevům změny klimatu. Podporována budou ale i takzvaná zeleno-modrá opatření v obcích a městech tak, aby dešťová voda neutíkala rychle kanalizací, ale vsákla se do půdy a zajistila tak dostatek vláhy pro městskou zeleň a tím udržela příjemné klima i v letních měsících.

„V Hrádku nad Nisou vzniká díky krajské dotaci na místě černé skládky mokřadní park s tůněmi. U libereckého sídliště Hokejka byla vytvořena soustava tůní, kterou ještě doplní dřevěný povalový chodníček a výsadba mokřadních rostlin a stromů. Za zmínku stojí i turnovský projekt, který přivádí dešťovou vodu ze střech tamního alzheimercentra do parku u letního kina, kudy už protéká jako nový potůček,“ řekl radní Václav Židek.

V minulosti kraj podpořil vytvoření soustavy dvaceti mokřadních tůní na zemědělské půdě v okolí Václavic, ve Svijanech byl díky dotaci navrácen dolní tok Příšovky do původního koryta. V Kokoníně probíhá obnova historicky zaniklého mlýnského rybníku. V Semilech došlo k obnovení historické polní cesty s alejí ovocných dřevin.