Odsouzení budou volit přímo ve věznici v soudní místnosti, která bude upravena jako volební. Volit budou za přítomnosti okrskové komise, kterou vyšle městský úřad. „Vzhledem k tomu, že velký počet odsouzených pracuje i na směny, budou volby ve věznici probíhat také ve dvou dnech, jen kratší dobu,“ vysvětlila mluvčí věznice Martina Krutinová.

Oprávněnými voliči jsou v těchto volbách odsouzení, kteří jsou občany ČR a dovršili věk 18 let. Občané jiného členského státu EU musí být nejméně 45 dnů přihlášeni k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území ČR. Ve strážské věznici je v současné době umístěno 32 cizinců, z toho 24 ze států EU.