Pro českolipský okres je zájemcům o volbu k dispozici pouze jediné provizorní volební místo v Poříční ulici v České Lípě. Tři členky volební komise v speciálních oblecích a s bezpečnostními štíty žádný velký nával nepředpokládají. „Při loňských volbách využilo této možnosti jen 16 voličů,“ připomněla úřednice krajského úřadu a nyní členka zdejší komise Kateřina Gerö.

Na pořádek jsou tady připraveni dohlédnout dva policisté a dva vojáci. Trasa pro průjezd vozidel voličů je vyznačena páskami a cedulkami, před vojenským stanem volební komise je instalována z OSB desek „plenta“, zástěna, za kterou nikdo neuvidí, jak volič hlasuje. 

„Máme zapečetěnou volební urnu, dostatek hlasovacích lístků, dezinfekci, respirátory, rukavice i propisovací tužky, které voliči dostanou,“ ujistila Gerö.

Voliči, kteří chtějí hlasovat prostřednictvím drive-in stanoviště, musí na místě prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem a dále doloží, že jsou osobou v karanténě nebo izolaci. Volič může také přímo před volební komisí vyplnit a podepsat čestné prohlášení, že je v karanténě nebo izolaci.