„Netýká se to hlasování, svým způsobem ani nenapadám představitele města, ale mně se tam nelíbila celá řada věcí během předvolební kampaně," naznačil Deníku své důvody Danys.

Až do rozhodnutí soudu se ale k věci odmítá blíže vyjádřit. Soud, který podle zákona o volbách do zastupitelstva obcí č. 491 z roku 2001 řeší primárně žaloby na neplatnost hlasování, voleb nebo kandidáta, se stížností z Nového Boru začal zabývat toto pondělí.

„Navrhovatel se domáhá toho, aby byly volby do obecního zastupitelstva soudem prohlášené za neplatné, a to z titulu porušení práva na rovný přístup k možnostem propagace strany a jejích kandidátů," uvedl místopředseda Krajského soudu v Liberci Roman Buchal.

Dosavadní starosta Nového Boru Jaromír Dvořák odmítá, že by během komunálních voleb v Novém Boru došlo k porušení zákona. „Od vedoucí správního odboru, což je přenesená státní správa, mám informaci, že volby proběhly zcela podle daných pravidel," tvrdí Dvořák.

Danysovi jde podle něj zřejmě o možnost starosty města nařídit zřízení dalších plakátovacích ploch, aby byl zajištěný rovnoprávný přístup všech politických subjektů k propagaci svých zájmů.

„Starosta může, ale nemusí. My jsme to doposud u žádných voleb neudělali. Máme standardní plochy, které spravuje Kultura Nový Bor a té nikdo neříká, zda někoho mají, nebo nemají vyvěsit," vysvětluje novoborský starosta.

Kultura Nový Bor spravuje v Novém Boru dohromady šestnáct ploch určených k vylepování. Svůj prostor si některé politické strany, hnutí i jednotliví kandidáti pojistili prostřednictvím rezervace dokonce už několik měsíců před vypuknutím předvolebních kampaní.

„Plakáty vylepujeme na základě data objednání a jejich dodání, řídíme se přitom platným ceníkem," popisuje za Kulturu Nový Bor Ilona Rejholcová.

Pavel Danys, který vedl do voleb Stranu Soukromníků České republiky přišel ale jako poslední, konkrétně dva týdny před začátkem komunálních voleb, kdy už Kultura Nový Bor nebyla schopná kvůli přetlaku zajistit vylepení všech čtrnácti požadovaných plakátů.

Přesto mu maximálně vyhověli.

„Sama osobně jsem byla plakáty vylepit, informovala jsem pana Danyse, že jich šest zbylo a odpověděl, že je to v pořádku. Nikomu jsme nic neodepřeli, ale nikomu jsme také na poslední chvíli nemohli vylepit plný počet plakátů," upřesňuje Rejholcová.

Nejvíce místa zbylo na kandidáta do senátu Karla Tejnoru. Tomu Kultura Nový Bor vylepila 20 plakátů v rámci jedné objednávky.

Nejdříve v Novém Boru zahájili předvolební kampaň vítězové voleb hnutí Starostů pro Liberecký kraj.

Prostor pro plakáty si rezervovali e-mailem už 21. května, první plakáty se potom na plochách Kultury objevily 20. července.