1. Ve kterém výboru byste se vzhledem ke svým dosavadním zkušenostem chtěli uplatnit v případě svého zvolení?

2. Co chcete v senátu udělat pro okres?

3. Kolik stojí vaše předvolební kampaň?

4. Jste ochoten předložit občanům seznam svých sponzorů?

Jaromír Dvořák (SOS)

1. Nejbližší by mi byla práce ve Výboru petičním, pro lidská práva, vědu vzdělávání a kulturu.

2. V senátu nebudeme skákat do výšky ani hrát na kytaru. „Práce“ senátora spočívá v tom, že „potvrzuje“ zákony, které projdou poslaneckou sněmovnou. Nicméně pomoc okresu spočívá především v možnosti přenesení problémů regionu na jinou úroveň, a to zejména v problémech, kdy se obec dostane třeba do sporu s krajem. Samozřejmě by měl senátor plnit funkci i jakéhosi ombudsmana, tzn. pomáhat lidem, kteří se vlastní i nevlastní vinou dostali do problémů. Slibovat cokoliv navíc by bylo nefér, zejména pokud se týká peněz. Je třeba také říci, že vámi zvolený senátor bude také pravděpodobně volit dalšího českého prezidenta, pokud nebude schválena přímá volba, kterou osobně podporuji.

3. Moje kampaň stojí kolem půl milionu korun, přesně to budu vědět až skončí. Zřejmě to bude částka o něco větší.

4. Nemám s tím žádný problém, protože kromě vlastních vložených financí moji kampaň zaplatila SOS, jejímž jsem členem, a US – DEU, která mě podpořila. Tyto strany mají peníze za senátorské a krajské mandáty tak, jak je to stanoveno zákonem.

Miroslav Hudec (Strana zelených)

1. Protože kromě běžných „zelených“ témat se zajímám o sociální problematiku, byl by to nejspíše Výbor pro zdravotní a sociální politiku.

2. Zákonodárce by se měl především starat, aby země měla dobré zákony, které by nebyly v rozporu se základními morálními normami, aby se slušnost vyplácela a darebáctví aby bylo podle zákona přísně trestáno. Drážní odborníci mi potvrdili, že pokud by se jen trochu investovalo do úprav železniční trati z Č. Lípy do Lovosic, aby se tu průměrná traťová rychlost zvýšila na 70 km za hodinu, dalo by se vlakem přes Lovosice cestovat až na pražskou Masaryčku za 1 hodinu 40 minut, možná i rychleji. To by významně zlepšilo spojení do metropole, navíc by cestování bylo komfortnější, a ještě by lidi ušetřili v Praze za MHD.

3. Jde asi o 180 tisíc korun, které jdou z pokladny SZ, a já sám investuji ze svých úspor řádově max. několik desítek tisíc. Máme kampaň poměrně levnou, neděláme nákladné mítinky, jezdím a chodím po volebním obvodu, mluvím se spoustou lidí, rozdávám volební materiály.

4. Nemám žádného sponzora, nejsem proto nikomu zavázán, a mohu jednat a rozhodovat se naprosto nezávisle.

Karel Kapoun (ČSSD)

1. Své dlouholeté zkušenosti z komunální politiky bych v případě svého zvolení rád využil ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Domnívám se, že práce v něm je nejblíž problematice, které se věnuji.

2. Jestliže mi lidé dají důvěru, chci se zasadit především o kvalitní zákony. Senátor ve své pozici nemůže přímo shánět peníze. Ale může pomoci jinak. Proto bych chtěl být jakýmsi ombudsmanem pro lidi, mít jejich důvěru. Pokud za mnou přijdou se svými veřejnými problémy, mohu pomoci otevřít dveře, hledat řešení a přispět „pozitivním lobbingem“.

3. Předvolební senátorská kampaň stála asi 350 tisíc korun.

4. Jsou to hlavně stranické peníze, 200 tisíc dávala strana, další jsou rodinní příslušníci a přátelé. Žádná firma mě nesponzoruje.

Oldřich Němec (SDS)

1. Dokáži si představit svoje uplatnění ve Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu nebo Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

2. Pokud budu občany zvolen, ve své práci v Senátu, kromě rozhodování o zákonech, se chci zaměřit především na oblast veřejné správy. Volební obvod Česká Lípa patří do Libereckého kraje, který stále ještě není plnohodnotným krajem v oblasti veřejné správy. Týká se to Policie ČR, soudů a dalších institucí. Pro samotný okres Č. Lípa jsem připraven pomoci všude tam, kde bude potřeba, ať již v oblasti zlepšení stavu komunikací, využití neobdělané zemědělské půdy, a ve spolupráci s Libereckým krajem také nastartování využití bývalého vojenského prostoru Ralsko. Zde si dokáži představit spíše průmyslovou zónu, která i za pomoci zahraničních investorů pomůže řešit otázky nezaměstnanosti v oblasti Ralsko, případně nějaké smíšené území služeb. Nejsem příliš příznivcem myšlenky o zbudování nákladního letiště.

3. Kampaň mě přijde na 100 tisíc korun. Hradím vše z úspor.

4. Finanční sponzory žádné nemám. Morálními sponzory mohou být voliči, pokud mi odevzdají svůj hlas.

František Novosad (Koalice pro Liberecký kraj)

1. Vzhledem k svému právnickému vzdělání a velkým praktickým životním zkušenostem bych v případě svého zvolení chtěl působit v legislativním výboru a ovlivňovat tvorby reálných logických zákonů pro fungování celé naší společnosti.

2. Potřeby okresu a jednotlivých měst musí být řešeny na úrovni krajských a místních zastupitelstev. Centrální zastupitelské sbory musí hájit zájmy celé republiky a vytvářet příznivé podmínky pro fungování celé republiky. Zákonodárné sbory by se měly oprostit od lobbingu a podobného „obchodování“.

3. Předvolební kampaň mě stojí 200 tisíc korun.

4. Ano, a činím tak hned, protože žádného sponzora nemám a celou částku jsem dal ze svých osobních peněz.

Petr Skokan (ODS)

1. Pokud budu zvolen, rád budu pracovat ve výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, nebo ve výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a žživotní prostředí, případně pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

2. Kromě zákonodárné práce by senátor měl být i regionálním ombudsmanem a lobbistou. Jedním z mých cílů proto bude, abychom při získávání státních i evropských dotací byli jako region úspěšnější. Budu usilovat např. o to, aby se konečně začal budovat obchvat silnice 1/9 a aby připravené projekty cyklostezek nezůstaly na papíře. Je řada problémů, které se týkají jak Českolipska tak celé republiky: aby přepravci více využívali železnici a při přepravě nebezpečných nákladů měli oznamovací povinnost vůči regionu, kterým cestují, aby se obce mohly více podílet na výběru mýtného, aby financování vodohospodářských projektů nezůstalo na odběratelích vody.

3. ODS mi dala na kampaň 700 000 Kč. Hlavní kancelář ODS navíc financuje celorepublikově billboardy, inzerci, volební magazín… Já osobně do kampaně vkládám cca 200 tis. korun.

4. Své osobní sponzory nemám.

Miloš Tita (KSČM)

1. Má původní profese dopravní inženýr by se nejlépe uplatnila ve výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Současné zaměstnání bych mohl uplatnit i ve výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

2. Senátor může svému volebnímu okrsku pomoci především zprostředkovaně. Buď jde lobbovat ke svým kolegům do Sněmovny nebo pomůže formou zákonné iniciativy. Já bych chtěl přispět ke zlepšení péče o komunikace (včetně železnice), dobudování obchvatu České Lípy a hledání prostředků pro zbudování obchvatu Mimoně. Dále řešit zlepšení postavení tzv. hospodářsky slabých oblastí.

3. Má předvolební kampaň vyjde přibližně na 120 tisíc. Z toho asi 40 tisíc z mé kapsy. Samozřejmě + hodnota nehonorované práce desítek ochotných a obětavých lidí. Těm jsem velmi vděčný a i touto cestou bych jim chtěl poděkovat.

4. Seznam je prázdný. Mí voliči vesměs nejsou lidmi, kterým zbývá přehršel peněz na to, aby někoho sponzorovali. S tím jsem počítal a uvědomoval si, že krom příspěvku ze stranické pokladny se mohu spolehnout jen na svou (nepříliš bohatou) kapsu. V tom smyslu byla plánována i předvolební kampaň.