O post starosty se ucházeli dva kandidáti, kromě Stanislavy Silné také Jindřich Mareš (ODS). Ostatní politické strany a sdružení zastoupené v zastupitelstvu své kandidáty nenavrhly, ačkoliv se ještě včera spekulovalo o dalších jménech.
Nové starostky jsme se zeptali na první dojmy. „Jsem ráda, že se situace vyřešila. Úřad sice fungoval i bez starosty, ale strategická rozhodnutí čekala na starostu. V tomto směru máme za sebou tři měsíce vakua,“ řekla Stanislava Silná.
V nejbližší budoucnosti se chce zaměřit na získání prostředků z Evropské unie zejména na úpravy centra města.
Zastupitelé také zrušili místo druhého místostarosty a odvolali celou radu města. Do funkce místostarosty pak zvolili Jindřicha Mareše .
Stanislava Silná, 52 let, je absolventkou VŠE v Praze, národohospodářské fakulty. Má dlouholeté manažerské zkušenosti z bankovnictví a je matkou dvou dcer.
Minulého starostu Radka Nastiče odvolali zastupitelé v březnu z funkce kvůli obvinění z přijetí úplatku v souvislosti s prodejem vily v Arnultovicích.