Výjimečné příležitosti vyjádřit se k závažnému problému hlasováním v místním referendu využilo v pátek v Brništi na Českolipsku 526 občanů z 1061 oprávněných voličů. Místní referendum k otázkám týkajících se postoje obce k záměru soukromé společnosti těžit čedič na kopci Tlustec podpořila tedy svou účastí necelá polovina občanů (49,58%).

Výsledek referenda je závazný jen u první ze dvou otázek. A to v otázce,  zda jsou pro, aby jejich obec jakkoli souhlasila nebo podporovala povolení a provádění těžby v dobývacím prostoru Luhov. Pro souhlas a podporu těžby hlasovalo 305 zdejších voličů (57,98 % z oprávněných voličů, co se referenda zúčastnili). Spolupráci obce s těžaři a podporu těžby v této otázce odmítlo 204 obyvatel.

Na druhou z otázek, zda souhlasí, aby zastupitelstvo Brniště přijalo negativní stanovisko vůči těžbě v lomu pak odpovědělo kladně 231 občanů, kteří přišli volit. Pro zamítavou odpověď bylo 260 z 526 hlasujících občanů vesnice. A v této otázce není výsledek referenda závazný.

„Na základě toho místní komise konstatuje, že místní referedum je platné, jelikož se ho zúčastnilo více než zákonem stanovených alespoň 35%,“ konstatovala předsedkyně místní komise Daniela Pastorková. Výsledky referenda jsou od sečtení hlasů vyvěšené na úřední desce obecního úřadu a to po dobu 15 dnů.

Hlasování probíhalo ve třech volebních okrscích a to v Brništi, Luhově a Velkém Grunově, v době od 8 do 22 hodin.