„Zaměstnavatelé jsou povinni oznamovat volná pracovní místa příslušnému úřadu práce do deseti dnů,“ informuje tisková mluvčí Úřadu práce v České Lípě Marcela Ottová. Současně jsou zaměstnavatelé povinni oznamovat úřadu práce také obsazení těchto míst.

Podle tiskové mluvčí existuje několik možností pro zaměstnavatele, jak volná místa oznamovat. Nejčastěji je to telefonicky nebo elektronickou cestou prostřednictvím e-mailu, kdy zaměstnavatel obdrží od ÚP hlášenku volného místa a vyplněnou ji zašle zpět e-mailem úřadu práce.

„V současné době mohou zaměstnavatelé svá volná pracovní místa zadávat i rušit zcela sami, prostřednictvím internetového Portálu Ministerstva práce a sociálních věcí,“ vysvětluje Marcela Ottová. Na této internetové adrese zaměstnavatel nejprve o tuto možnost může požádat a stanoví své přístupové heslo. Následně úřad práce zpřístupní vlastní obsluhu zadávání a rušení volných míst. „Ze strany úřadu práce dochází ke kontrole zadávaných volných míst z hlediska diskriminačních podmínek, které nesmí být v nabídkách uváděné.“

Kontaktní pracovnice pro vedení nabídky volných pracovních míst na Úřadu práce v České Lípě je slečna Lucie Němečková, telefonický kontakt 487 882 115.

Zaměstnavatelé tento způsob komunikace s úřadem práce stále více využívají. Podle tiskové mluvčí v současné době využívá tuto možnost zveřejňování volných pracovních míst v našem okrese již osmdesát zaměstnavatelů.

Všechna volná pracovní místa se následně zveřejňují v listinné podobě na všech pracovištích úřadu práce v okrese Česká Lípa a současně na internetovém Portálu ministerstva práce a sociálních věcí, kde jsou pracovní místa rozdělena například podle profesí nebo podle okresu, ve kterém jsou nabízena.

Vyhledávání v internetové databázi je jednoduché a přístupné pro širokou veřejnost. „V prostorách úřadu práce jsou za tímto účelem k dispozici samoobslužné kiosky s volným přístupem do databáze volných pracovních míst,“ doplňuje mluvčí.