Možnost uplatnit se je nyní na Českolipsku lepší. Ačkoliv okres vykazuje nejvyšší nezaměstnanost v rámci Libereckého kraje, sehnat práci je pro nezaměstnané snazší. Řada z nich hledí také na atraktivitu oboru, ve kterém hledají zaměstnání.
V minulém měsíci bylo volných pozic celkem 1018 a na jedno místo připadalo 3,7 uchazečů. Zdánlivě by řada nezaměstnaných mohla práci najít. Zřejmě ale nejsou pro uchazeče atraktivní.
„Tento faktor se velmi těžko posuzuje. Záleží na každém jedinci. Pro někoho může být zajímavé vysoké mzdové ohodnocení, pro jiného umístění v konkrétní firmě, dalšího zajímají benefity, jaké společnost poskytuje, zahraniční cesty nebo možnost využít cizí jazyk,“ vyjmenovala tisková mluvčí českolipského úřadu práce Irena Jelínková.
Co si myslí o možnostech uplatnění na Českolipsku občané? Je zde dostatek atraktivních pracovních příležitostí? „Já si myslím, že Českolipsko je co do atraktivity zaměstnání na poměrně nízké úrovni. Něco by se s tím určitě mělo udělat, ale co, to nemám tušení,“ vyjádřil se Pavel Jirčák. S ním souhlasí i Hana Zemanová.
„Starostové měst by se na toto měli zaměřit. Pokud chtějí nižší nezaměstnanost, měli by do svých měst nalákat firmy, které nabídnou lidem zajímavou a dobře placenou práci. Pak se možná sníží i nezaměstnanost,“ prohlásila. Jinak to vidí Zuzana Müllerová. „Já si myslím, že zajímavé práce je dost. Lidé jsou jen vybíraví a nejraději by brali hned ze začátku desetitisíce korun. Neuvědomují si však to, že jejich kvalifikace na požadovanou pozici nestačí.“
Nejvíce nezaměstnaných je mezi uchazeči, kteří mají výuční list, a to celkem 1581. O něco méně, tedy 1517, je v řadách občanů se základním vzděláním.
Pomyslnou třetí příčku obsadili středoškoláci v počtu 652. Nejsnazší to při hledání vhodného zaměstnání mají vysokoškoláci, těch eviduje úřad práce 80. Tvoří pouhá 2% nezaměstnaných.
K nárůstu míry nezaměstnanosti došlo v kategorii absolventů a mladistvých. Jejich počet byl k 31. květnu 2007 217, k poslednímu červnu došlo k navýšení na 223 osob bez zaměstnání. Tato skupina tvoří 5,8% z celkového počtu uchazečů o práci.