Do svého přirozeného koryta by se měla vrátit Svitávka v oblasti Božíkova u Zákup. Plány Povodí Ohře na příští rok uvítají lidé, jež budou bydlet pod obnoveným korytem řeky, která zde poteče pomaleji. Stejně tak úpravy pomohou třeba i rybám.

„Revitalizací se nám podaří snížit riziko hrozících záplav. Průtok ve Svitávce nebude tak velký a navíc voda bude mít daleko více míst, kudy bude moci téct,“ řekl mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský. V souvislosti s tím ale upozornil, že obyvatelé nemají čekat zázraky. Snížit riziko povodní v daném úseku se podaří zhruba o tři procenta.

Měla více ramen

Historicky měla Svitávka více ramen, která se vinula skrz Zákupy. Díky tomu měla říčka pomalejší průtok a vedlejší toky sbíraly vodu ze strouh a polí, což významně snižovalo riziko povodní a následných škod. V současnosti jsou ale z vedlejších ramen často jen mokřiny na loukách. Plánovaná revitalizace tří kilometrů původního koryta pomůže částečně obnovit historický stav.

„Revitalizace bude mít také příznivý dopad na přírodu v okolí ramena. Plánujeme postavit nové ostrůvky pro ptáky a pomoci rybám, aby se jim snadněji proplouvalo Svitávkou,“ doplnil Jan Svejkovský.

V místech původního toku musí dělníci odstranit veškeré naplaveniny a vyhloubit nové koryto. Bude nutné i vykácet několik stromů, které v úseku rostou. Břehy by zde neměly být zpevněné kamennými zdmi, tak jako je to například v centru Zákup. Na dně mají být náhodně rozmístěné velké kameny. Tůně a brody jsou další z atributů historického koryta, které dělníci také obnoví. V tůních navíc vytvoří ostrůvky pro ptáky s vysázenými keři.

Postaví i most

„Jelikož koryto vede prostředkem louky, postavíme přes něj most, aby lidé i po obnovení toku měli zajištěný přístup na obě strany pozemku,“ upřesnil Svejkovský.

Úpravy neminou ani stávající koryto, i tady přibudou na dno velké kameny, aby se rozbila jednolitost průtoku a ten se zpomalil. Důležitou součástí bude rovněž práce na nynějším kamenném skluzu. Ryby jím totiž proplouvají v době tření a při jeho překonávání ztrácí velké množství energie, které by si měly schovat pro rozmnožování. Dělníci proto skluz zmírní a prodlouží, aby podpořili růst rybí vegetace v říčce.

Pramení v Německu

„Nyní jsme ve fázi vyřizování stavebního povolení, potom vyhlásíme výběrové řízení na firmu, která veškeré úpravy provede. Pracovat se začne v příštím roce,“ přislíbil Svejkovský.

Téměř čtyřicet kilometrů dlouhá říčka Svitávka pramení poblíž obce Jonsdorf v Německu. Protéká například Mařenicemi, Lindavou a Zákupami, mezi Vlčím Dolem a Brennou se vlévá do Ploučnice.

Tisíciletou vodu přinesla Svitávka do Zákup loni při bleskových srpnových povodních, v některých místech ve městě vystoupala až do výšky tří metrů. Během několika hodin tam vyhlásili 3. povodňový stupeň, velká voda zatopila 145 domů a sklepů, 70 občanů museli evakuovat do zdejší tělocvičny. V květnu tak v Zákupech nechalo Povodí Ohře odbagrovat zhruba 2000 tun sedimentů z říčního dna Svitávky.