Důvodem je havarijní kácení nemocných a nestabilních stromů, které by mohly ohrozit bezpečnost chodců a cyklistů. Zásah doporučil certifikovaný arborista.

„Při místním šetření byly objeveny tři vzrostlé vrby, jejichž kmen ve značné míře napadly dřevokazné houby,“ vysvětlila vedoucí technické správy města Zdeňka Schreibová.

Současně s kácením proběhne také probírka náletových dřevin, které rostou u plotu fotbalového stadionu. „Je tu celá řada nestabilních stromů, které se výrazně naklánějí nad cestu v parku a hrozí jejich pád,“ doplnila Zdeňka Schreibová.