Obávaná rekonstrukce mostu silnice I/9 přes Moskevskou ulici v České Lípě začne už příští týden, původně měla akce proběhnout až na přelomu července a srpna.

„Musí se to udělat, nic jiného nezbývá. Most je v katastrofálním stavu. Je to hlavní tah městem, tak to bude mít velký dopad. Z mé strany je to prosba občanům, aby si lépe plánovali průjezdy městem, měli trochu trpělivosti a pochopení proto, že když se taková zásadní stavba dělá, nějaká omezení to přinese, řekla starostka České Lípy Romana Žatecká a dodala, že s investorem stavby i realizační firmou a policií v minulosti několikrát jednali o průběhu stavby a vybrané řešení bude mít snad nejmenší dopad na občany i tranzitní dopravu.

Rekonstrukce začne v příštím týdnu přípravnými pracemi. V ulici Moskevská bude chodcům vyhrazen průchodní koridor. V ulici Moskevská se dle harmonogramu stavby bude po týdnech střídat částečná (kyvadlová) uzavírka pro automobily s úplným uzavřením.

Dva víkendy, 7. - 8. května a 21. - 22. května nebudou smět projít staveništěm ani chodci.

Žádné objízdné trasy

Horší situace nastane o pár metrů výše, na silnici I/9, k jejímuž úplnému uzavření nakonec nedojde. Po celou dobu rekonstrukce bude zajištěn minimálně kyvadlový provoz pro veškerou dopravu včetně kamionů. Připomeňme, že po silnici každý den přejede zhruba 15 tisíc vozidel.

„Na začátku se počítalo s úplnou uzavírkou, postupně se to změnilo na částečnou uzavírku až do dnešního stavu. Minulý týden jsme totiž byli ze strany Krajské správy silnic upozorněni, že navrhovaná objízdná trasa nevyhovuje. Předpokládáme kolony z obou stran, zdržení pro řidiče bude v řádech desítek minut. Doprava se zhustí i ve městě. Apelujeme hlavně na tranzitní řidiče, aby si našli nějaké objízdné trasy," sdělil vedoucí dopravního inspektorátu v České Lípě Martin Markl a dodal, že v případě větších komplikací budou řešit případné úpravy za pochodu.

„Podílel jsem se na vymýšlení objízdných tras, které jsme pak nemohli použít. Kvůli očekávaným kolonám budeme umisťovat informativní cedule na vstupních komunikacích do okresu Česká Lípa tak, aby mohli tranzitní řidiči zvolit objízdnou trasu podle své volby," dodal dopravní inženýr českolipského Dopravního inspektorátu Jan Velo s tím, že žádnou oficiální objízdnou trasu značit nebudou. V případě havárie budou moci kvůli stavu cest na Českolipsku ve správě Libereckého kraje použít jen poměrně dlouhou objízdnou trasu přes Zákupy, Mimoň a Jablonné v Podještědí.

Harmonogram

Jak bude časově rekonstrukce postupovat zmínil zástupce dodavatele stavby.

„Od sedmého května bude probíhat vlastní demolice mostu. Most se bude demolovat po půlkách, po stržení první části nainstalujeme mostní provizorium, na které následně svedeme kyvadlovou dopravu. Do konce června proběhne kompletní demolice starého mostu a začne stavba nového," říká zástupce dodavatele, vedoucí závodu SAM Jaroslav Fiala. Zároveň ujišťuje, že jak chodce, tak řidiče budou o aktuální situaci informovat prostřednictvím cedulí. Kompletní dokončení díla je naplánováno na 31. prosince letošního roku.

O samotné stavbě promluvil i zástupce Ředitelství silnic a dálnic.

„Mostní konstrukce je v nevyhovujícím stavu, a to včetně základů, které se budou muset rovněž upravit. Na nové pilíře následně přijde železobetonová trámová konstrukce. Vzhled mostu bude podobný jako u toho stávajícího," říká technický dozorce Ředitelství silnic a dálnic Jaroslav Karel a dodává, že tato varianta byla zvolena kvůli co nejkratšímu času dokončení. Z hlediska životnosti mostu by se sice víc hodilo jiné řešení, ale byla zvolena tato varianta.

Teplovod

Posledním, takřka drobným detailem je fakt, že na boku mostu se nachází potrubí, které zásobuje domácnosti teplem a jeho vedení projde opravou společně s mostem.

Zhotovitel však všechny ujistil, že se bude snažit vytvořit přemostění teplovodu v co nejkratším čase a odstávka proběhne v ideálním případě jen na dva dny.

Plán omezení Moskevské uliceOmezení automobilů při průjezdu Moskevskou ulicí:
6. 5. - Kyvadlové
7. 5. - 11. 5. - Úplné
12. 5. - 15. 5 - Kyvadlové
16. 5. - 25. 5 - Úplné
26. 5. - 5. 6 - Kyvadlové
Chodci budou mít na místě k průchodu vyhrazený koridor, kromě víkendů 7. 5. - 8. 5. a 21. 5. - 22. 5., kdy nebudou smět vůbec projít staveništěm