V knize se čtenáři dozvědí o historii města a také o významných stavbách, které tu stojí. Svoji vlastní kapitolu má např. českolipské náměstí, vodní hrad Lipý nebo augustiniánský klášter. V knize je také kapitola věnující se významné židovské komunitě, průmyslu nebo přírodě. Odborně na obsahu knihy autorského kolektivu okolo Jaroslava Kocourka spolupracoval místní historik Jaroslav Panáček a také Jiří Kratochvíl. 

Kniha je také doplněná spoustou fotografií města, a to jak historických, tak obrázků ze současnosti. Zajímavostí jsou kreslené řezy některých významných českolipských staveb, jejichž autorem je architekt Jaroslav Staněk.